Postări

Changemaker: Sebastian Butnaru - We Are the Change!

Changemaker: Andreea Mihaela Feraru - We Feel Solidarity

Changemaker: Ionela Amăriuței - Nutrition Education for Healthy Kids

Changemaker: Luciana Ioan - A Brave Mind

Changemaker: David Harpa - A small step, a great joy!

Changemaker: Cosmin Curelaru - I want to be a doctor!

Changemaker: Sarah Rîznic - The brilliance of a child's voice

Changemaker: Mateo Alecsa - Green Village

Arts Lab 2.0 results

Rezultatele proiectului Arts Lab 1.0

20% din impozitul pe profit pentru SUPER TINERI

Noutăți legislative: simplificarea procedurilor de înființare și funcționare a ONG-urilor

Invitație la concursul: EU BIG Bingo

Cum se formulează un obiectiv SMART?

Follow-up Conferința Non-formală de Promovare și Valorificare a Patrimoniului Cultural - Durău