Fonduri structurale pentru întreprinderi sociale

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în dată de 17 martie 2014 cea de-a doua versiune actualizată a Acordului de Parteneriat 2014-2020, în scopul consultării publice cu partenerii de dialog. Prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost publicată la începutul lunii februarie 2014. Între timp, în urma discuţiilor cu serviciile Comisiei Europene şi în urma consultării publice, documentul a fost actualizat.

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene a publicat şi prima versiune de lucru a documentelor consultative pentru patru programe operaţionale:
• Programul Operaţional Capital Uman
• Programul Operaţional Competitivitate
• Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
• Programul Operaţional Infrastructura Mare.

 Pentru aceste programe, Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management.

În cadrul POCU, Programul Operaţional Capital Uman, noul POSDRU, axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, se prevede prioritatea de investiţii (v) 9.5. Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării profesionale în întreprinderile sociale şi promovarea economiei sociale şi solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă.


În vederea realizării obiectivelor stabilite în cadrul acestei priorităţi de investiţii, vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:


- Sprijin pentru înfiinţarea unor noi întreprinderi sociale de inserţie (formare, consiliere, stimulente financiare), printr‐un program de microgranturi;
- Susţinere constând în formare şi consiliere pentru întreprinderile sociale existente, în vederea dezvoltării şi consolidării activităţii;
- Formarea personalului care activează în domeniul economiei sociale (în legătură cu aspecte sociale, medicale, educaţionale), inclusiv a personalului din sectorul ONG‐urilor sau a voluntarilor;
- Cercetări privind cele mai adecvate intervenţii şi bune practici în legătură cu nevoile persoanelor vulnerabile şi ale comunităţilor dezavantajate;
- Acţiuni ce au drept scop îmbunătăţirea serviciilor integrate comunitare pentru persoanele vulnerabile;
- Iniţiative de sprijin pentru facilitarea integrării persoanelor vulnerabile la locul de muncă, mecanisme de integrare a persoanelor cu dizabilităţi în viaţa economică şi activă;
- Crearea şi consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanţi de pe piaţa muncii, din sistemul de învăţământ sau de asistenţă medicală sau din administraţia locală/centrală, în vederea îmbunatăţirii capacităţii de a presta servicii relevante şi de calitate.


Acţiunile din cadrul acestei priorităţi de investiţii vor fi corelate cu investiţiile finanţate prin Programul Operaţional Regional şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii sociale şi de asistenţă medicală, precum şi cu investiţiile susţinute în cadrul priorităţilor de investiţii 4.1 şi 4.2 în comunităţile defavorizate de romi şi alte comunităţi dezavantajate.


Textul integral al documentului poate fi citit aici.

Urmăritori

ASIRYS in Social Media

Ne-au citit....