Misiunea Asociației SUPER TINERI (ASIRYS)

Asociația SUPER TINERI (ASIRYS) a fost fondată în februarie 2009. Misiunea organizației este de a tranforma tinerii în lideri capabili să producă schimbări pozitive și sustenabile în comunitățile lor. Proiectele asociației urmăresc să încurajeze copiii, tinerii și adulții să acționeze voluntar în beneficiul comunității. Până în prezent, asociația a coordonat 25 de proiecte finanțate de programele Tineret în Acțiune, Ministerul Tineretului și Sportului, SEE 2009 – 2014, Erasmus Plus și Erasmus Sport; și a avut rolul de partener în peste 300 de proiecte internaționale, sprijinite de Uniunea Europeană.

Scopul ASOCIAŢIEI SUPER TINERI (ASIRYS) este de a susţine progresul comunităţii pe toate planurile prin implicarea tuturor resurselor, cu următoarele priorităţi:

a) crearea de oportunităţi de dezvoltare complexă personală, profesională, socială, comunitară pentru tineri, dar şi pentru alte categorii de public,
b) promovarea intereselor tineretului pe plan social, cultural, educaţional, sportiv, economic,
c) responsabilizare civică,
d) protejarea mediului înconjurător, a rezervaţiilor naturale, a ariilor protejate şi a animalelor,
e) conservarea patrimoniului cultural, sprijinirea și promovarea artelor și industriilor creative.

Grupurile țintă ale Asociației ASIRYS sunt:

  • Tinerii 16-30 de ani, care doresc să activeze ca voluntari și să-și dezvolte competențe ca lucrători de tineret sau lideri comunitari;
  • Profesorii, liderii informali, reprezentanții din diverse organizații publice sau private, ce doresc să dezvolte proiecte și programe de învățare non-formală pentru tineri.  

Beneficiarii direcți ai asociației sunt copiii, cu vârstele cuprinse între 10 – 15 ani, iar beneficiarii indirecți sunt cetățenii din comunitățile mici.

Cele mai importante proiecte desfășurate în perioada 2018-2020, au fost:

  1. Am găzduit și format 40 de tineri din 15 țări, care au desfășurat stagii de voluntariat pe termen scurt (2 săptămâni – 3 luni) și stagii pe termen lung (6 -12 luni), în cadrul proiectelor Building Bridges, Arts Lab (1.0+2.0), Youth Work EVS Norvegia - România, Sports Activator, Erasmus Internship. Voluntarii au facilitat ateliere și activități dedicate copiilor și tinerilor pentru dezvoltarea personalității, talentelor și abilităților mentale și fizice;
  2. Am implementat proiectul internațional Rroma HeArt, finanțat de Erasmus Plus, prin care 40 de tineri din 8 țări au dobândit atitudini şi abilităţi utile în combaterea discriminării romilor şi în promovarea incluziunii sociale, au împărtăşit bune practici şi metode de incluziune socială a romilor creând evenimente culturale creative (Rroma Village, Experiential Rroma Museum). Proiectul a încurajat o gândire orientată spre soluţii, în special în rândul tinerilor implicaţi direct, a sprijinit creativitatea participanţilor şi a promovat diversitatea culturală;
  3. Am derulat în parteneriat cu 7 școli din Europa, un proiect strategic pe tema inteligențelor multiple: treasureit.net/index.php/multiple-intelligences-tools;
  4. Am desfășurat proiectul Sports Activator, găzduind două mobilități cu 60 de lucrători de tineret, profesori și voluntari pasionați de sport, mișcare, alimentație sănătoasă, și am angrenat în activități de educație fizică și sport peste 1000 de beneficiari, din 6 țări; 
  5. Am valorificat experiența proiectului SEE: Centrul de Voluntariat Târgu Frumos, dezvoltând proiectul ACT House, un centru de dezvoltare sustenabilă, într-un spațiu modern și multifuncțional, în care desfășurăm în prezent acțiuni de promovare a drepturilor copiilor și implementarea Agendei 2030 – cele 17 obiective de sustenabilitate, la nivel județean.