Tîrgu Frumos - cele mai importante obiective turistice

Ca obiective turistice în oraşul Tîrgu Frumos şi în împrejurimi există „Biserica Sfântă Paraschiva", Mormântul cronicarului Ion Neculce şi al tatălui lui Ion Creangă, Ştefan Petri Ciubotarul (satul Ion Neculce), vestigiile arheologice de la Muzeul Arheologic Cucuteni, şantierul arheologic de la Pătule, vestigiile daco-getice de la Cotnari – Cătălina, Palatul lui Alexandru Ioan Cuza (Ruginoasa).

Obiective turistice:

Biserica Sf. Paraschiva
Cunoscută şi sub numele de ”Biserica Domnească”, a fost rezidită în anul 1541, sub domnia lui Petru Rareş, fiind, în momentul de faţă, cel mai vechi şi mai important monument istoric al localităţii.

În decursul timpului, biserica a fost restaurată de mai multe ori (1863, 1869, 1880, 1906, 1970).


Prin cercetările arheologice de salvare, întreprinse în anul 1996 (Stela Cheptea), cu ocazia restaurării bisericii, au fost descoperite elemente arhitectonice de temelie care vorbesc de existenţa unei construcţii anterioare celei de astăzi. În partea de sud a bisericii au fost descoperite morminte datate cu monedă de la Matei Corvin, în a doua jumătate a secolului al XV– lea. În aceste condiţii, actuala biserică a fost construită, foarte probabil pe locul unei construcţii de cult mai vechi, distrusă de invaziile tătăreşti şi turceşti, care avea în jurul ei vechiul cimitir al târgului.


Din punct de vedere arhitectonic, biserica actuală, care nici ea nu păstrează forma originală, are formă de hală (lungimea 29 m, lăţimea 9 m şi înălţimea 20 m), cu altarul într-o absidă, semicirculară. Este construită din cărămidă pe temelie de piatră de carieră. Turla este construită peste pridvorul adăugat în secolul al XVIII–lea.


În această biserică, a primit hirotonia în diaconie, Ion Creangă (26 decembrie 1859).


Cimitirul Evreiesc din Târgu Frumos.


Cimitirul Evreiesc se afla iniţial în partea sudică a oraşului (locaţie aflată acum între cursul Bahluietului şi strada 22 Decembrie), dar după construirea căii ferate Iasi-Pascani (pusă în circulaţie la 1 iunie 1870), o parte din teren a fost expropriata, iar cimitirul a fost mutat în partea de vest, unde se afla şi în prezent.


Un film care prezintă cimitirul se poate vedea mai jos:


Cimitirul, aflat în proprietatea Comunităţii Evreieşti din Iaşi, se întinde pe o suprafaţă de 500 m x 800 m. În acest perimetru, se află până la 5000 de pietre de mormânt, unele mutate din cimitirul din vale. Cel mai vechi monument funerar cunoscut datează din 1818, iar ultima înmormântare înregistrată, este din anul 1993, actualmente cimitirul nemaifiind funcţional.


Monumentele funerare sunt construite din diferite materiale precum marmură, granit, calcar, gresie. Câteva au finisaj atent, elemente grafice, portrete şi/sau garduri de metal în jur. Inscripţiile sunt în limbile ebraică, idiş şi romană.


În Cimitirul Evreiesc din Târgu Frumos sunt îngropate circa 20 de personalităţi locale, dintre care amintim de rabinii Tvi ben Iehuda (a murit în 1847) şi Salom Taubes (a murit în 1888).


Muzeul Memorial Alexandru Ioan Cuza


"Aproape de Targul-Frumos sunt încântătoarele domenii ale Ruginoasei. Călătorul, primind aici ospitalitatea, uită necazele... El pare că se trezeşte transportat, ca printr-un farmec, într-un castel descris de Walter Scott...", scria, la 1837, C. Negruzzi referindu-se la una din cele mai frumoase clădiri din Moldova timpurilor sale.


Palatul, care astăzi adăposteşte Muzeul memorial "Al. I. Cuza", a fost construit în primul deceniu al sec. al-XIX-lea, de vistiemicul Săndulache Sturdza, care a comandat arhitectului vienez Johan Freiwald ridicarea unei luxoase reşedinţe pe locul vechii case boiereşti a strămoşilor săi. Stilul iniţial a fost cel neoclasic, păstrat de capela reşedinţei, stil care se impusese cu predilecţie în arhitectura civilă din Moldova acelor timpuri. În anul 1847, logofătul Costache Sturdza "preface casa de la Ruginoasa după arhitectura stilului gotic", angajând pentru aceasta pe arhitectul Johan Brandel.


Lucrările au fost finalizate în 1855. Clădirea, care păstrează şi astăzi caracteristicile stilului neogotic, inspirat de romantismul german, este de formă pătrată, cu un etaj, fiecare din cele patru faţade având aceleaşi elemente: peroane largi, balcoane sprijinite pe lespezi de piatră. Asemănarea frapantă cu palatul de la Miclăuşeni, jud. Iaşi, nu este întâmplătoare, acesta fiind construit de o altă ramură a familiei Sturdza.


Distrus în timpul celui de-al doilea război mondial, palatul şi-a recăpătat strălucirea arhitecturală şi farmecul specific după anul 1978, când a fost restaurat. În anul 1982, aici s-a deschis muzeul memorial "Al. I. Cuza".Tematica să cuprinde două mari circuite expoziţionale. La parter este amenajată o parte documentară care reda momente din viaţa şi activitatea domnitorului Al. I. Cuza, iar în sălile de la etaj se reconstituie, pe baza informaţiilor documentare existente şi cu ajutorul pieselor originale ce se mai păstrează încă, atmosfera zilelor de bucurie, de tihna sau de zbucium, pe care familia Cuza le-a petrecut la palatul de la Ruginoasa.

Aici au fost amenajate biblioteca familiei, pe rafturile căreia se găseau cărţi aduse de la Paris, prin grija domnitorului şi a lui Baligot de Beyne, precum şi cabinetul de lucru al Alteţei Sale Prinţul, care mai păstrează câteva din piesele de mobilier din lemn de stejar, pe care Elena Cuza le-a comandat renumitei firme pariziene Mazaroz.


În biserica din curtea palatului, se află mormintele celor doi fii ai domnului Alexandru Ioan Cuza şi ai Mariei Obrenovici.


Staţiunea Arheologică Târgu Frumos - Baza Pătule


În anul 1990, staţiunea Târgu Frumos - Baza Pătule devenea baza de practică arheologică pentru studenţii Facultăţilor de Istorie de la Universităţile din Iaşi şi Suceava. Timp de şaisprezece ani (1990-2005), sub îndrumarea colectivului alcătuit din prof. Univ. Dr. Nicolae Ursulescu, conf. Univ. Dr. Dumitru Boghian, asist univ. Dr. Vasile Cotiuga, aproximativ 1000 de studenţi, din diferite colţuri din ţară (azi profesori de istorie şi practicanţi ai altor ocupaţii), de cele mai multe ori pe cont propriu (fapt pentru care le adresăm mulţumirile noastre), au contribuit la dezvelirea unei părţi (2100 m2) din cea mai mare staţiune precucuteniană târzie (Precucuteni III), cunoscută până acum în România (cca. 10 ha), în care se observă trecerea la faza Cucuteni A a culturii Cucuteni, datată C 14 la 3830 ± 100 bc (5830 ± 100 BP, Lv-2152).

Aşezarea se află amplasată în partea de NNE a vetrei oraşului, pe un martor de eroziune, delimitat din cuesta din dreapta pârâului Adâncata, afluent de stânga al Bahluietului, la 200 m NNE de fosta Fabrică de confecţii “Donatric SA”, în perimetrul Bazei Pătule a fostului RomCereal Iaşi, azi proprietatea S.C Teoval SRL.


În staţiunea de la Târgu Frumos-Baza Pătule au fost descoperite mai multe tipuri de locuinţe (în funcţie de etapa de dezvoltare a comunităţii eneolitice): un bordei, opt locuinţe de suprafaţă fără platformă şi cinci locuinţe de suprafaţă cu platformă, complexe gospodăreşti interioare şi exterioare – vetre, cuptoare, locuri de măcinat, cu râşnite de mână, zone pentru sacrificat animalele, tranşat şi pregătit carnea şi pieile, spaţii pentru prelucrarea uneltelor din silex, piatră, os, corn, lut, aramă, a ceramicii, podoabelor etc.


În toată perioada de funcţionare a aşezării eneolitice (aprox. 200 de ani), comunitatea de aici şi-a fortificat spaţiul locuit, săpând cel puţin un şant de apărare (completat probabil cu gard/palisadă de lemn), acoperit, într-o anumită perioadă, de vestigiile unor locuinţe de suprafaţă, ceea ce a făcut necesară o altă amenajare similară.


De remarcat este şi faptul că în acest sit, în suprafaţa săpată, au fost descoperite multe obiecte de aramă (dălţi, brăţări, mărgele etc.), ceea ce demonstrează că în aşezare existau meşteri care se ocupau, poate, cu prelucrarea metalului, care, împreună cu producătorii uneltelor şi armelor de silex, piatră şi os, confereau un rol important comunităţii eneolitice.


În acelaşi timp, cercetările arheologice au permis recuperarea unei cantităţi uriaşe de materiale osteologice, provenind atât de la animalele domestice cât şi de la fauna sălbatică vânătă, creşterea animalelor (bovine, suine, ovicaprine) constituind o ocupaţie importantă a locuitorilor de acum cca. 6000 de ani, alături de practicarea cultivării plantelor.


De asemenea, tot prin cercetările arheologice sistematice, s-a recuperat o mare cantitate de ceramică fină, semifină şi de factură gospodărească, decorată, cel mai adesea, cu motive spiralice, meandrice şi geometrice, realizate prin incizare, imprimare, canelare şi, nu în ultimul rând, prin pictare. Prezenţa ceramicii pictate, cu alb, roşu, posibil şi cu grafit, înainte sau după arderea vaselor în cuptor, face trecerea către renumita cultură cucuteniană, atât de bine documentată în zonă.


Legat de viaţa spirituală a comunităţii eneolitice de aici, trebuie menţionat altarul casnic pictat, descoperit în locuinţa nr. 11, redând motive romboidale şi circulare, solare, în strânsă legătură cu practicile cultice. De practicile cultice a fost legată şi marea groapă 26, care conţinea nu mai puţin de patru cranii şi 42 de coarne de bovine, coarne de ovicaprine şi cervidee, un craniu de câine împreună cu alte obiecte de lut, cu evident rol cultic. În acelaşi timp, bogata plastică antropomorfă şi zoomorfă de lut probează importanţa unor culte eneolitice.


Nu mai puţin importantă este abundenţa plastică, antropomorfă şi zoomorfă (statuete, cozi şi torţi de recipiente, protome etc.), reprezentând elemente ale bogatei spiritualităţi eneolitice, ipostaze ale Marii Zeiţe Mame şi a altor divinităţi feminine şi masculine, legate de cultele fecundităţii şi fertilităţii naturii, oamenilor, câmpurilor cultivate, turmelor, într-o mare varietate de manifestări.


În concluzie, deşi s-a cercetat cca. 0,02 % din suprafaţa estimată a aşezării eneolitice, rezultatele obţinute sunt extrem de importante, atât pentru înţelegerea devenirii comunităţilor umane eneolitice de la răsărit de Carpaţi, de acum 6000 de ani, cât şi pentru întreaga protoistorie a României.


(http://www.cimec.ro/Arheologie/newcronica2000/indici/cronica.htm; http://www.cimec.ro/Arheologie/CronicaCA2001/rapoarte/rapoarte_maine.htm; http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2002/rapoarte/default.htm;

http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2003/cd/index.htm;
http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2004/cd/index.htm;
http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2005/cd/index.htm;
http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2006/cd/index.htm).

În prezent se lucrează la monografia acestui sit arheologic de importanţă naţională.


Din păcate, din cauza lipsei resurselor financiare, descoperirile nu au putut fi fructificate decât ştiinţific, în numeroase studii apărute în ţară şi străinătate, o posibilă valorificare muzeologică (amenajarea unui punct muzeal bazat pe conservarea în sit a unor locuinţe şi vestigii eneolitice descoperite) şi turistică este de aşteptat (a se vedea lipsa fondurilor pentru continuarea cercetărilor arheologice şi pentru amenajarea unui muzeu arheologic în sit sau a unui muzeu al oraşului, cât şi regimul de proprietate a terenului).


De altfel, această aşezare reprezintă doar una dintre cele peste şaptezeci de staţiuni arheologice, repertoriate în zona oraşului Târgu Frumos, ale căror vestigii recuperate se află expuse în Muzeul Liceului “Ion Neculce” din Târgu Frumos (http://ionneculce.licee.edu.ro/Muzeu/istoric_muzeu.html), conturând o deosebită densitate şi continuitate de locuire din preistorie şi până în Evul Mediu.


Conf. Univ. Dr. Dumitru Boghian


Muzeul Arheologic Cucuteni


Localitatea Cucuteni (15 km de oraş) este celebră prin splendida ceramică pictată a culturii Cucuteni, din eneolitic (mileniile V- IV i. Chr), prin mormintele princiare getice şi tezaurul cu obiecte de aur, din aceeaşi vreme (sec V – IV i. Chr), descoperite pe teritoriul satului Băiceni.


Identificată şi sondată la sfârşitul secolului al XIX-lea (1884, Theodor Burada, 1885 – 1886, Nicolae Beldiceanu, Dimitrie Butculescu, Grigore Buţureanu), aşezarea eneolitică de pe Dealul Cetăţuia a fost cercetată sistematic în anii 1909 – 1911 (Hubert Schmidt), care a realizat prima monografie a culturii Cucuteni.


La aproximativ trei sferturi de veac de la aceste descoperiri,

pe teritoriul comunei Cucuteni au fost făcute descoperiri şi din alte epoci istorice, cele mai cunoscute fiind cele geto – dacice, amintite mai sus.

Pe ceramică pictată a culturii Cucuteni predomină decorul spiralic, meandric şi geometric, cu numeroase variante şi combinaţii. S-au găsit şi statete antropomorfe feminine cu torsul plat, decorate cu motive geometrice, incizate şi pictate. Culorile predominante sunt roşul, albul şi negrul, cu unele variaţii în funcţie de temperatura la care a fost ars vasul respectiv. Ca forme, vasele diferă de la simple pahare la vase mari de tipul amforelor, suporturi, vase de cult etc.


Din necropola getică de pe Dealul Gosanu, s-au cercetat mai mulţi tumuli (movile), dintre care cel cu numărul 1, cu construcţie interioară de piatră, cuprindea un mormânt princiar, actualmente organizat ca muzeu arheologic în situ.


Din aceeaşi epocă datează deja cunoscutul tezaur de la Băiceni, compus din mai multe piese de aur (coif, colan, aplici etc.), care făceau parte din portul de paradă a unui rege get din zonă.


Groapă Comună


În Cimitirul Evreiesc se afla o imensă groapă comună (25 m lungime, 2,5 m lăţime şi 2,5 m adâncime), săpată pentru îngroparea cadavrelor descărcate la Târgu Frumos din „primul tren al morţii”.


Groapă comună este marcată de un monument comemorativ, cu o inscripţie în limbile romană şi ebraică: „În memoria celor 540 de evrei îngropaţi aici victime ale barbariei fasciste ucişi în «trenul morţii» în zilele 29-30 iunie şi 1 iulie 1941. Să nu uităm crimele fascismului!”.


Vestigiile Daco – Getice de la Cotnari – Cătălina


Cetatea getică de pe dealul Cătălina de la Cotnari, este un important monument arheologic, care a funcţionat începând cu sfârşitul secolului al V–lea şi pe tot parcursul secolului al IV-lea i. Chr. În urma cercetărilor arheologice, efectuate de un colectiv condus de Adrian C. Florescu, s-a constatat că aceasta cetate avea şanţuri şi valuri de pământ (cu miez de piatră şi lemn) şi palisadă, constituindu-se ca o puternică fortificaţie getică, care făcea parte dintr-un sistem coerent de apărare al unor comunităţi situate la limita dintre Câmpia Moldovei şi Podişul Sucevei.


O parte a elementelor de fotificatie cercetate, au fost organizate ca muzeu arheologic în situ, amenajare care astăzi este distrusă.


Ca încheiere vă invităm să vizualizaţi un film scurt realizat de o echipă internaţională, despre Tîrgu Frumos. 
Sursa: ecomunitate.ro

Comentarii

Postări populare

Etichete

Arts_Lab_5.044 European Union44 centrul_de_voluntariat_tirgu_frumos43 ASIRYS40 Şcoala Nonformală de Antreprenori Sociali37 comunitati36 EVS35 folcloristica34 Changemakers29 Erasmus +28 Sports_Activator28 Changemakers_Romania27 schimb de tineri27 Mesageri împotriva discriminării26 Arts_Lab25 Changemakers_projects25 Tirgu Frumos25 festivalul_folcloristica25 ErasmusPlus24 Erasmus_Sport24 resurse24 training24 proiecte_super_tineri_asirys23 Targu Frumos22 centrul de tineret ASIRYS22 voluntariat21 Turcia20 recenzie20 voluntarii recomanda20 Dansez cu IMPLICARE19 Young_European_TroubleShooters19 dans19 building_bridges17 Bianca Aelenei16 Nikolia_Papadopoulou16 dezvoltare comunitara16 international16 open_call16 youth exchanges15 Târgu_Frumos14 departamente14 voluntar_european14 ASIRYS_EVS13 Italia13 concurs13 voluntari13 youth_exchange13 ESC12 Turkey12 dissemination12 festival12 finantare12 interviu12 reports12 SHOW YOUR TALENT11 carti11 ceramist11 dance11 film11 200_evenimente10 Alexandra Muscalu10 Demet_Durdu10 Eliana_Colzani10 Ioana_Ursache10 Krista_Lipska10 Leire_Saenz10 Moldova10 Ruginoasa10 Slovenia10 YouthFotoVideoTek10 discover ASIRYS10 party10 Cucuteni9 Cucuteni-Alternativ9 Erasmus9 Greece9 Hanul_Choi9 craftastic9 schimb_de_tineri9 tineri9 50 evenimente nonformale8 Consiliul_Local8 Deniz_Ataman8 European_Dignities8 Kids_Rights8 Omar_Franco8 Pascani8 Polonia8 Primăria_Tîrgu_Frumos8 Tineret în Acţiune8 campanie de recrutare8 conferinta8 english8 implicat8 opinii8 partners8 politică8 proiect_finalizat8 seminar8 sport8 volunteering8 Grecia7 Kubra_Akarsu7 ONG7 Rroma_HeArt7 Sara_Torrijos7 Spain7 Tara lui Stefan cel Mare7 bal mascat7 experiențe_de_voluntariat7 foto-reportaj7 fotografie7 proiecte7 Bulgaria6 Dragos Preutescu6 Europa6 Federica_Colzani6 Iasi6 Thessaloniki6 TiA6 Tirgu_Frumos6 Wasan_Abusummaqah6 Ziarul care te Implică6 Zmeu6 antreprenoriat social6 atitudine6 children_rights6 comunicat6 concurs de fotografie6 evenimente6 feedback6 ghid6 rezultate Dansez cu IMPLICARE6 scoala_de_valori6 sediul ASIRYS6 studiu_de_caz6 tabara de dans6 tabara la mare6 talent6 voluntar ASIRYS6 Alexandra Matache5 Arsis5 Cihan5 Corina_Chircea5 Fatma Mohamed Ibrahim Mahmoud5 Franța5 Iasmina_Mancaș5 KA2_projects5 Maja_Mörchen5 Music Drops 4 Europe5 Parcul ASIRYS5 Primaria Voluntara5 Spania5 Sulina5 Valentin_Denis5 Yavuzhan_Gumus5 aniversare5 closer to oxford5 competitie5 democratie participativa5 fotojurnalism5 quarantine_life5 raport5 resurse umane5 sedinte5 tinar5 training nonformal5 Ahmed_Hakmi4 Alin_Constantin_Costin4 Aliye_Ceylan4 Andreea Creţu4 Armenia4 Baltati4 Chiara_Gentili4 Dajana_Zharassov4 Elsa Bernevic4 Finlanda4 Fiona_ONeill4 Georgia4 Hajer_Ben_Hadj_Sghaier4 Hassan_Ghonim4 Iesi la sport4 Lungani4 Mugla4 Muhammed_Ali4 New Media Dance Camp4 Povestea Coregrafica a Succesului4 Raphaelle_Kent4 România4 Sandro_Piliu4 Sicilia4 Tinerii mileniului III - Între bine şi rău4 Turing_Scheme4 Verbania4 Violeta_Roca4 Youth in Action4 Zilele Diversitatii in Targu Frumos4 activitati_voluntariat4 advocacy4 agricultura ecologica4 beneficiile voluntariatului4 cimitir_evreiesc4 cocalari4 cod_pic4 comunicat_de_presa4 dezbatere4 dezvoltare durabila4 echipa4 echipele4 educatie nonformala4 expoziție4 internship4 jurnalism4 lobby4 meet_our_volunteers4 monologuri inteligente4 new-media4 parteneriat_pentru_dezvoltare_culturala4 parteneriate4 schimb de experienta4 spectacol4 sports4 traditii4 voluntari_asirys4 APV3 ARDOR3 Berlin3 Bogdan Fuior3 Carla_Ditmeyer3 Cehia3 Cipru3 Clubul_Copiilor3 Comisia Europeana3 Craciun3 CulToEngage3 Deleni3 Dragobete3 Ebet_Nathanel_Bautista3 Fasano3 Feredeni3 GOOD VAMPIRES MEETING3 I love my project3 Italy3 Koycegiz3 LEARN TO GET INVOLVED3 Mentor3 OUT IN3 Olha_Popova3 Portugalia3 SEE3 Sena_Yavuz3 The NEXT Effect3 Vaslui3 afaceri sociale3 agricultura3 antreprenoriat3 apel_voluntari3 aplicatii3 arta3 articole_troubleshooters3 asociatia ASIRYS3 call_volunteers3 cantec3 cenaclul literar nonformal3 critica3 dezbatere online3 diseminare3 europarlamentare3 evenimente_departamente3 flash-mob3 gender_out_of_the_box3 long_term_volunteering3 misiune3 muzica3 nașpa3 olimpiada_de_evenimente3 oportunitati europene3 parada3 parteneri3 partnership_call3 pasiune3 pitipoance3 premii3 proiecte internationale3 proiecte_Erasmus_20223 raport_intermediar3 rezultate3 schimburi_de_tineri3 short_EVS3 show3 sponsorizare3 sprijină3 stagii de practica3 strategie3 super tanar3 testimonials3 the_beautiful_fair_town3 turism3 vampires3 youth3 Şcoala de Nevăzători3 1 iunie2 20092 50 de evenimente2 6_months_volunteering2 AIESEC2 Act_House2 Albania2 Anamaria_Avadanei2 Anglia2 Anul Nou2 Balul Mesagerilor2 Băiceni2 Cantacuzino2 Charlemagne2 Cluj_Napoca2 Comunități_Școlare_în_Sinergie2 Crucea2 Cutezatorul Falesti2 Dana_Danescu2 EU2 Echipa de Volei "Solidaritatea"2 Eskişehir2 Estonia2 Europa_20202 Euroscola2 Experiential_Museum2 Experiential_Rroma_Museum2 Festivalul de la Vulcan Fiii Muntelui2 Festudis2 Festudis 20102 Germania2 Grow2 Husi2 Istanbul2 Korea2 La multi ani2 Larisa_Zugravu2 Leonardo da Vinci2 Liceul_Special_Moldova2 Lituania2 Macedonia2 Madalina_Enea2 Mihaela Diana Podariu2 Miss Festudis2 Moş Crăciun2 Murska_Sobota2 Muzeul_Experiential2 PBA2 Parcul_Memorial_Evreiesc_Târgu_Frumos2 Parlament European2 Play for Orphans2 Portugal2 PovesTea2 Producteev2 Rafael_Raețchi2 Rakican2 Raluca Idor2 Romania2 Sports Activator2 Tineret in Acţiune2 Total2 Târg-de-Crăciun2 UE2 UK2 UNICEF2 Uganda2 Unconventional Ways in Traditional Arts2 Volunteers_without_borders2 antidroguri2 apel_national2 argumentare2 arte2 articole voluntari2 asociatia Tg Frumos2 asociatie tineret2 bootcamp2 burse2 business party2 cercetare2 claca2 comunitate2 conferința_Arts_Lab2 costum_popular2 creativitate2 cultură2 curs2 cursuri de dans gratuite2 dezvoltare economica2 dezvoltare_rurala2 dezvoltarea endogena2 diseminare proiect2 dizabilitate2 eseu2 facilitator_comunitar2 fair_town2 feedback voluntari2 festivalul_Eminescu_nonformal2 festivalul_magia_baloanelor2 film motivational2 film scurt2 finantare europeana2 folcloristica_ediția_VI2 frumos2 fundraising ASIRYS2 grupele de mesageri2 hand-made2 infopack2 journal2 jurnal_de_voluntar2 kick-off_meeting2 lecturi urbane2 love2 magazine2 manager de proiect2 marketing2 media2 mobilităţi2 mocirla2 model_buna_practica2 motivatie2 muzee2 olanda2 oportunitati internationale2 povestea ASIRYS2 povestea bunicilor2 premiu I la Festudis2 premiu originalitate2 problemele de mediu2 producatori_locali2 profesori2 programul activitatilor2 proiecte_Erasmus2 radio2 recenzii2 revista Stud-Life2 rezultate selectie2 rroma2 rromi2 rural2 sezatoarea2 social entrepreneurship2 social_entrepreneurship2 solidaritate2 super_tineri2 supertineri2 sustenabilitate2 testimoniale_voluntari_locali2 tineri responsabili2 trenul_vieţii2 volei2 volleyball2 voluntari_locali2 workshop2 youthpass2 ziua mondiala impotriva tutunului2 "Născut adult"1 10_ani1 2%1 2013: European Year of Citizens1 20141 26 februarie1 7YSE1 AMPM1 ANST1 Adana1 Adina_Chircea1 Adolescentin1 Alexandra_Antonia_Amarandei1 Aliko Muska1 Alin Gilca1 Alina_Helga_Tunza1 Anca Spinu1 Andreea Vieru1 Anisia Cojocaru1 Antakya_Hatay1 Arbinger1 Asap1 Ashta_Amorós_Abelló1 Athens1 Aventurile_Copilăriei1 Barcelona1 Beatrice_Dumitru1 Belfort1 Bogdan Frentescu1 Bosnia_Herzegovina1 Brave_Mind1 British Council1 Bruxelles1 Bun_Comun1 Buse_Karakaya1 Butea1 Buznea1 CESE1 CV1 Canary_Islands1 Caraibe1 Caravana_Muzeelor_Alternative1 Carol Derla1 Casa_d'Abobora1 Catalina_Mutihac1 Cengiz_Arslan1 Centrul Ratiu1 Centrul Regional de Prevenire1 Chivas_Regal1 Coerent1 Comitetul_Economic_Social_European1 Common_Good1 Consiliul_Director1 Cornelia Cîtea1 Cosmin Şerban1 Cosmin_Boca1 Costel_Florea1 Costin Chirica1 Covid-191 CreativiTea1 Croatia1 Daria_Liță1 David_Harpa1 De ce iubesc România?1 Denisa_Smerciu1 Diana_Andreea_Ciobăniță1 Digital_Youth_Work1 Dimitar Benev1 Din_Vatra_Satului1 Diogo_Vasconcelos1 Domnul_de_Karate1 Dublin1 Duran_Bilgin1 Durău1 EEA_grants1 EYE1 Ebru_Buz1 Eda Zarife1 Educativa1 Elena_Căulea1 Elena_Prună1 Elena_Tanasuc1 Elena_Vintilă1 Elif Ipek Demir1 Elif_Nur_Güngörmez1 Eminescu1 En1 Enel_Cuore1 Erasmus_Virtual_Exchange1 Eurhope1 Europe1 Europe_for_Citizens1 Europe_on_a_Doorstep1 European_Mozaic1 Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi1 FOND1 Faces2Hearts1 Falesti1 Festivalul_Din_Vatra_Satului1 Florin_Păduraru1 France1 Fresh_Perspective1 Fănică_Isac1 Fărcășeni1 GDPR1 Gabrovo1 Georgiana_Anghel1 Getodava1 Gheorghe_Ciobanu1 Gheorghe_Tătaru1 Green_Village1 Grundtvig1 Halloween1 Holocaust1 Horatiu_Malaele1 Hugo_Agra_Gomes1 Hurgheşelul1 Hăbășești1 ID201 IMM1 IMPLICARE1 I_want_to_be_a_Doctor1 Iaşi1 Interview1 Ioana Todica1 Ioannina1 Ioannis_Pitris1 Ionel_Vatamanu1 Ionela_Amăriuței1 Irlanda1 Iskederun1 Izabela_Duminica1 JEMOM1 Japan1 Join_Us1 Kosovo1 Lapusneanu1 Laura_Raduta1 Letonia1 Liceul_Tehnologic_Petru_Rareş1 Liliana_Loghin1 Luciana_Ioan1 Madrid1 Maria_Tucan1 Marmara1 Mentor pentru un boboc1 Michele_Martino1 Mihai_Daniel_Lupuleasa1 Miroslovesti1 MultipleQ1 Muzeul_Experiential_Rrom1 Muzeul_Memorial_Evreiesc1 Network_of_Town1 Nicola_Feodot1 Nina Diviza1 Norvegia1 ONU1 Oana Nechita1 Open_Society_Foundations1 Open_Space1 Orizont_20201 Oviedo1 Oţeleni1 PR o dialoguri inteligente1 PRO monologuri inteligente1 Palermo1 Parcours Le Monde1 Patras1 Peru1 Petruţa_Secară1 Pinar Çorbacioğlu1 Podu_Iloaiei1 Pohoda1 Poland1 Process_Of_Changes1 RIS1 RIUF1 RURBAN1 Raise your voice1 Raluca_Chitescu1 Rareș_Bălașa1 Razboieni1 ReThinkLocal1 Rob_stories1 Rroma and Friends Village1 SMART1 SPORT SOLIDAR1 Sabien_Ceuppens1 Sakarya1 Salut Prieteni1 Sara_Lutres1 Scobâlţeni1 Sebastian_Butnaru1 Sedentarii sun naspa1 Sedentarii sunt naspa1 Serendino1 Serkan_Berber1 Set_up1 Shadi S.1 Sharing_Our_Treasures_for_a_Better_Future1 Siauliai1 Simpozionul_de_Arte_Vizuale_Human1 Sno0pY1 Solidarity Volleyball Team1 Soros1 SpAct1 Sports Activator in İskenderun1 Strasbourg1 Strunga1 Super Tineri ASIRYS1 Super_Teach1 TED1 Targu_Frumos1 The age of stupid1 Todirești1 Tomeşti1 Tool Fair - IV Edition1 Trebinje1 Valencia1 Vasile_Afilipoaie1 Vasilica_Serban1 Velizara_Koleva_Pencheva1 Vlad Diculescu1 Vlad_Stefan_Plaiu1 We_Feel_Solidarity1 YET1 YEYS1 YWSiA1 YiA1 Youth_Wiki1 Youth_Work_Students_in_Action1 ZEN1 Zoom1 acreditare1 adoptă_un_voluntar1 afaceri1 agroturism1 amenajare1 antidiscriminare1 arhitectura1 articol1 asociatie Targu Frumos1 asociatie de tineri1 assignment1 audiere publica1 autorităţi publice1 award1 beneficii educaţia nonformală1 bine de ştiut1 bingo1 boboc1 book1 calitate1 campionat1 caravana1 case_study1 cercul_de_poezie1 cerere_de_ofertă1 chestionar1 child_abuse1 child_voice1 citizenship1 clubul_antreprenorilor1 clubul_pasiunilor1 colaje1 colindat1 competente1 comuna1 comunitarism1 comunitatea_proprietarilor1 concurs de scurt metraje1 conference1 contact1 contracte1 coursera1 cover1 creatii1 culture_shapers1 curiozitati1 curs_gratuit1 cursuri online1 cântecul_Târgu_Frumos1 danceweb1 dans tiganesc1 dansuri lipovenesti1 dansuri populare1 dansuri tiganesti1 declaraţia 2001 declaraţia 2301 decopera_voluntariatul1 design1 dezvoltare personala1 dezvoltare_culturală1 dezvoltare_durabilă1 dictionar1 digitalizare1 diseminare SNAS1 distractie1 diversitate1 documentar1 drama_tools1 drumul_vinului1 echipa_super_tineri_asirys1 echipe1 edmundo1 educatie1 educatie_ecologica1 evaluation1 eveniment studenţesc1 eveniment_intercultural1 eveniment_troubleshooters1 excepționali1 experimente1 facultate1 femeia1 ferme1 festival_experimental filme_scurte_Folcloristica1 festivalul_atelierele_lui_dragobete1 film adevarat1 finanțatori1 folk_wisdom1 fonduri_structurale1 formare1 gala1 gender1 generaţia Supravieţuitorii1 grant1 grow_your_ngo1 guide1 hip-hop1 horoscop1 horticultura1 iarna1 inaugurare1 incalizirea globala1 includere1 informal1 inovare1 inscriere1 inteligenţe_multiple1 intreprinderi_sociale1 introducere_in_voluntariat1 ion_ionescu_de_la_brad1 istorie1 iversity1 joc de imaginatie1 journey1 karaoke1 laboratoare1 leaders1 legilație1 letsgetgreen1 licee1 liceu1 liceul_Trinitas1 liceul_ion_neculce1 lideri1 lupta impotriva discriminarii1 making of1 manager_de_proiect1 mandate1 maratonul_evenimentelor_creative1 masa rotunda1 mass_media_lab1 mediu1 melodia ASIRYS1 mesteri1 meşteşuguri1 micro_finanţare1 migratie1 mission_impossible1 model de viaţă1 moneda_asirys1 multiple_intelligences1 muzica clasica1 mystery shopping1 natura1 noaptea1 nonprofit1 noutăţi1 obiective SMART1 old_city1 on_arrival1 opinii SNAS1 opt_ani1 oratorie1 oraşe_mici1 participanţi1 partner_up1 partnership_building_activity1 pasaport1 plan strategic1 poezia1 portal Tirgu Frumos1 poze1 preambul_de_dragobete1 preselectie1 prezentare1 prietenie1 productivitate1 program1 proiect_strategic1 proiecte in Targu Frumos1 proiecte tineret1 proiecte_20151 proiecte_20161 proiecte_aprobate1 projects1 projects_20181 proprietati_Targu_Frumos1 propuneri1 provocari1 public speaking1 punctaje1 quilling1 recenzie_oraş1 recrutare tineri1 regenerare_urbana1 regulament1 reguli1 responsabilitate1 robotică1 roma1 rroma_village1 rules1 rural_voluntar1 rusi_lipoveni1 sah1 sate1 schimbare1 schimburi_de_experienta1 scoala_populara_tirgu_frumos1 scrabble1 sedentari1 selection1 sesiune evaluare1 sindrom down1 solutii1 spanish1 sponsori1 spoturi creative1 stagiari1 star1 stema1 stiri1 stop1 study visit1 super_desenatori1 sărbători1 targ de jucarii1 targuri1 teatru1 tenis1 tenis_de_masă1 the land of choice1 toleranţă1 toolbox1 travel1 târg1 vampire1 vernisaj1 vizită_de_studiu1 viziune1 voluntar_ASIRYS1 voluntar_digital1 world_of_roma1 worshopuri multiculturale1 ziar1 ziua copiilor1 ziua internationala sindrom down1 întreprinzători1 İrfan_Kalin1 İskenderun1 Şanlıurfa1 Şcoala_Ion_Creangă1 şcoală1 Ţara_Galilor1 Ţibăneşti1
Afișați mai multe