Comunicat de presă: Lansarea Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos

În perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016, Asociaţia SUPER TINERI (ASIRYS) implementează proiectul „Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos”. Proiectul îşi propune dezvoltarea prin voluntariat a comunităţii Tîrgu Frumos şi va implica peste 120 de voluntari din Tirgu Frumos, Iaşi, Paşcani şi zonele rurale limitrofe, care vor organiza cel puţin 200 de evenimente.

„Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos” urmăreşte încurajarea cetăţeniei active şi a participării tinerilor şi nu numai, la viaţa comunităţii. Obiectivele specifice ale Centrului de Voluntariat Tîrgu Frumos, sunt:


1. Să promoveze cetăţenia activă în rândul cetăţenilor din Tîrgu Frumos şi zonele rurale limitrofe, prin dezvoltarea unui centru de voluntariat care să ofere oportunităţi de dezvoltare personală pentru diverse grupuri ţintă, şi comunitară, pentru Tîrgu Frumos şi zonele limitrofe.
2. Să includă grupuri vulnerabile, în special tineri cu dizabilităţi şi rromi prin activităţi specifice, în cadrul centrului de voluntariat.
3. Să dezvolte parteneriate cu autorităţile publice locale, şcolile şi alte instituţii.
4. Să dezvolte cultural comunitatea locală.


Câteva dintre rezultatele estimate ale proiectului sunt: pregătirea şi mobilizarea în acţiuni de voluntariat a 200 de voluntari, dezvoltarea abilităţilor de management de proiecte în rândul a 30 de voluntari activi, organizarea a cel puţin 200 de evenimente, acţiuni, sesiuni, proiecte, în cadrul centrului de voluntariat, colaborarea cu cel puţin 10 parteneri locali (şcoli, instituţii, autorităţi).


Proiectul este în valoare de 38,928 euro, din care 4,000 reprezintă cofinanţare, iar 34,928 reprezintă finanţare prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.


Pentru mai multe informaţii despre proiect, puteţi accesa paginile: http://asirys.blogspot.ro/search/label/centrul_de_voluntariat_tirgu_frumos, www.facebook.com/ASIRYS
sau ne puteţi scrie la adresa voluntarasirys@gmail.com.