Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos: rezultate după 13 luni de activitate

Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos a contribuit la dezvoltarea comunităţii Tîrgu Frumos şi a zonelor rurale limitrofe, prin voluntariat. În cele 13 luni de implementare (1 aprilie 2015 - 30 aprilie 2016), prin amenajarea a două centre de voluntariat în cadrul a două instituţii publice: în Casa de Cultură „Garabet Ibrăileanu” Tîrgu Frumos şi în Palatul Copiilor, filiala Tîrgu Frumos (Clubul Copiilor), am format peste 120 de voluntari activi, am organizat peste 370 de evenimente şi am implicat peste 6200 de beneficiari, dintre care 44% au fost din mediul rural. Ambele centre au avut grupuri ţintă diferite, iar experienţele cu instituţiile implicate au contribuit la dezvoltarea culturală a comunităţii, la promovarea cetăţeniei active, la includerea mai multor beneficiari din grupuri vulnerabile şi la consolidarea capacităţii organizaţiei.

 Pe parcursul celor 13 luni, peste 120 de voluntari au organizat în cadrul centrelor de voluntariat peste 370 de evenimente (întâlniri, seminarii, acţiuni, activităţi, spectacole, programe, proiecte), ce au implicat peste 6263 beneficiari. Considerând aceste date, centralizate din procesele verbale şi fişele de prezenţă, în medie, un voluntar a organizat 3 evenimente, la care au luat parte aprox. 17 persoane. În acest moment, în luna iunie 2016, în centrele de voluntariat, activează peste 20 voluntari, care dedică activităţilor de voluntariat, cel puţin 3 ore pe zi şi, în acelaşi timp, numărul celor care doresc să devină voluntari este în continuă creştere. Calitatea activităţii voluntarilor a crescut, voluntarii activi au dobândit în cadrul proiectului competenţe manageriale, şi-au dezvoltat spiritul de iniţiativă, sunt reponsabili şi pregătiţi pentru a deveni lucrători de tineret şi pentru a contribui la dezvoltarea organizaţiei şi a comunităţii.

În cadrul Centrului de Voluntariat Tîrgu Frumos am dezvoltat două tabere de formare pentru cei mai activi voluntari ai asociaţiei, unde tinerii şi-au dezvoltat competenţele antreprenoriale, au scris 5 proiecte şi au elaborat strategia organizaţiei pentru următorii 5 ani. De asemenea, Centrul de Voluntariat a contribuit la dezvoltarea a două proiecte internaţionale. În lunile iulie şi august, vom găzdui în cadrul centrelor, prin proiecte Erasmus Plus, 45 de tineri din 9 ţări. Pentru următorii ani, printre priorităţile nostre se numără acţiunile şi proiectele dedicate protecţiei mediului.

Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos a determinat diversificarea parteneriatelor inter-instituţionale, am realizat activităţi cu toate şcolile din Tîrgu Frumos, cu organizaţii şi instituţii din mediul rural limitrof, cu instituţii culturale şi autorităţi publice locale. 


Proiectul "Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos" a fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul a fost în valoare de 38 928 euro, din care 4 000 de euro a reprezentat cofinanţarea Asociaţiei SUPER TINERI.