Postări

Se afișează postări cu eticheta Consiliul_Local

Noi cu cine votăm? O analiză a candidaţilor din Tîrgu Frumos / Vasile Afilipoaie - Candidat la Primăria şi Consiliul Local Tîrgu Frumos

Imagine
  În această săptămână, împreună cu alţi colegi voluntari, am decis să ne documentăm şi să a flăm mai multe informaţii despre pr oiec te le pe care ni le propun candidaţii la Prim ăria ş i Consiliul Local T îrgu Frumos . Tot demersul nostru este din perspectiva unor cetăţeni activi , optimi şti, şi evalu ează proiectele , planurile şi viziunea pe care candidaţii o au în legătură cu T î rgu Frumos. Printre observaţiile generale, în urma studiului nostru pr intre candidaţii la Primăria şi Consiliul Local Tîrgu Frumos, putem s pune:   -  P uţini dint re candidaţi şi-au prezentat proiectel e în detaliu, pe platformele sociale sau în mediul online . Pe fl yere şi în mediul online sunt expuse doar idei de proiecte . U n proiect presupune s ă prezinţi contextul, nevoile , problem ele , activităţile , rezultatele aşteptate, impactul a supra oraşului . - M ajoritatea c andidaţilor la Consiliul Local nu au proiecte personale, ci au proiectele la comun cu candidatul la prim ărie

Noi cu cine votăm? O analiză a candidaţilor din Tîrgu Frumos / Gheorghe Tătaru - Candidat la Primăria şi Consiliul Local Tîrgu Frumos

Imagine
  În această săptămână, împreună cu alţi colegi voluntari, am decis să ne documentăm şi să a flăm mai multe informaţii despre pr oiec te le pe care ni le propun candidaţii la Prim ăria ş i Consiliul Local T îrgu Frumos . Tot demersul nostru este din perspectiva unor cetăţeni activi , optimi şti, şi evalu ează proiectele , planurile şi viziunea pe care candidaţii o au în legătură cu T î rgu Frumos. Printre observaţiile generale, în urma studiului nostru pr intre candidaţii la Primăria şi Consiliul Local Tîrgu Frumos, putem s pune:   -  P uţini dint re candidaţi şi-au prezentat proiectel e în detaliu, pe platformele sociale sau în mediul online . Pe fl yere şi în mediul online sunt expuse doar idei de proiecte . U n proiect presupune s ă prezinţi contextul, nevoile , problem ele , activităţile , rezultatele aşteptate, impactul a supra oraşului . - M ajoritatea c andidaţilor la Consiliul Local nu au proiecte personale, ci au proiectele la comun cu candidatul la prim ărie