Postări

Rezultate departamente ASIRYS & apel Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos

Departamente - săptămâna 5

Departamente - săptămâna 4

Rezultate mobilitate Grecia & proiecte viitoare

SUPER TINERII din Iaşi

Departamente & echipe: săptămânile 1 şi 2

Punctaje finale