Târgul Liceenilor Întreprinzători

15 septembrie... ba nu, anul acesta 12 septembrie a însemnat pentru elevi prima zi de şcoală. Pentru ASIRYS a însemnat începutul unui nou proiect, ce are ca scop introducerea în şcoală a educaţiei nonformale. Responsabilul de proiect: Mihaela Diana Podariu, în rolul de profă de economie generală, educaţie antreprenorială şi economie aplicată, cu un total de 29 de ore, 21 de clase, 525 de elevi; şcoala: Colegiul Tehnic "Unirea" Paşcani; metode folosite: participative!

De ce metode participative?

Toată activitatea noastră în ASIRYS se bazează pe metode participative, metode care ne-au demonstrat în multe rânduri că facilitează procesul de învăţare şi contribuie la dezvoltarea de abilităţi şi competenţe atât pe plan profesional, cât şi personal. Printre abilităţile şi competenţele ce pot fi dobândite de tineri prin metode participative se pot enumera: lucrul în echipă, spiritul antreprenorial, capacitatea de organizare, comunicarea publică, exprimarea propriului punct de vedere, creativitatea, inovativitatea, încrederea în forţele proprii, adaptabilitatea, capacitatea de a înţelege termeni de specialitate.

Dar concret ce presupune proiectul?

"Metodele de învăţare pe care le-am folosit în cadrul activităţii didactice sunt inspirate din educaţia nonformală, domeniu susţinut de Comisia Europeană, mai ales prin Programul Tineret în Acţiune. La fiecare clasă, pe lângă metode precum open-space, teatru-forum, brainstorming etc., am folosit şi simularea unei întreprinderi, tinerii asumându-şi rolul de producători de bunuri. Astfel că în fiecare clasă au fost create 4-5 echipe, care au constituit un SRL. Pe structura celor 5 P (produs, piaţă ţintă, preţ, promovare, plasare) din mixul de marketing, elevii au dezvoltat un plan de afaceri pentru un produs creat de ei.

Însă activitatea nu s-a rezumat doar la realizarea unui plan de afaceri, ci a presupus şi implementarea acelui plan. Astfel că elevii după ce au stabilit produsul pe care îl vor realiza, după ce au ales un segment din piaţă căruia să i se adreseze, după ce au dat un nume firmei şi şi-au stabilit un slogan etc., au trecut la realizarea produsului, mai simplu spus la producţie. 

După ce procesul de producţie a fost finalizat, iată că a sosit momentul dedicat simulării procesului de vânzare-cumpărare în cadrul unei ample acţiuni pe care am numit-o: Târgul Liceenilor Întreprizători". (Mihaela Diana Podariu)

Care e planul?
 

Elevi implicaţi: aproximativ 16 clase (a X-a, a XI-a, a XII-a, a XIII-a) - 250 de elevi      
Locaţia: holul Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani 
Data şi ora: 29.10.2011, ora 14,00 – amenajare, pregătire standuri, ora 15,00 – deschiderea oficială, orele 15,00-20,00 
Activitate: simularea de către firmele de exerciţiu a procesului de vânzare-cumpărare, proces care va avea ca scop strângerea de fonduri pentru amenajarea unui laborator de economie şi educaţie antreprenorială, care să servească şi ca centru de voluntariat, în Colegiul Unirea; (evenimentul se desfăşura simultan cu Balul Bobocilor Colegiului „Unirea”)

Afaceri din portofoliul elevilor: 


În cadrul Târgulul, actorii implicaţi vor fi:
  • statul: reprezentat de profesor, care va stimula întreprinzătorii (prin plusuri!); 
  • întreprinzătorii: reprezentaţi de elevii care vor încerca să-şi vândă produsele, să negocieze cu clienţii şi concurenţii, să identifice un spaţiu comercial potrivit (o masă), să-şi amenajeze standul astfel încât acesta să fie cât mai atractiv pentru potenţialii clienţi. Toate acestea vor contribui la simularea unei economii de piaţă, unde cererea cu oferta se întâlnesc, unde există concurenţă, oportunităţi şi ameninţări oferite de mediul extern.
  • clienţii: care vor fi reprezentaţi atât de participanţii la evenimentul Colegiului „Unirea”, cât şi de persoane din comunitate.
  • clienţii misterioşi: vor fi acei clienţi angajaţi de „stat” pentru a monitoriza, a observa cum se comportă întreprinzătorii cu clienţii, dacă respectă principiile de etică stabilite şi semnalează eventualele nereguli.
  • jurnaliştii: sunt persoane desemnate dintre întreprinzători, dar şi persoane din exterior, care vor lua interviuri participanţilor, vor colecta feedback la cald, vor scrie impresiile despre eveniment.

Modalităţi de diseminare:
  • după finalizarea evenimentului va urma o săptămână în care întreprinzătorii vor trebui să găsească modalităţi noi de a vinde produsele rămase pe stoc;
  • va fi lansată o revistă care va conţine Top 30 Liceeni Întreprinzători de la Unirea (primele 30 de echipe clasate după profit), interviuri cu cei mai buni întreprizători, vor fi enumeraţi factorii cheie de succes ai unei afaceri etc.
  • va fi creată o pagină online special dedicată proiectului unde vor fi publicate fotografii, interviuri, articole şi revista în format electronic;
  • va fi organizată o petrecere în luna decembrie unde toţi membrii echipelor care au participat activ vor primi diplome de merit, iar 2 dintre cei mai implicaţi elevi vor primi ca premiu câte un loc într-o tabără nonformală în cadrul unui proiect european implementat de Asociaţia SUPER TINERI;
  • cu banii obţinuţi din vânzarea produselor va fi realizat un laborator de economie şi educaţie antreprenorială, ce va fi amenajat de elevi împreună cu profesorul îndrumător, fiind dotat şi cu echipamentele necesare (videoproiector, laptop, flipchart etc.). De asemenea, în cadrul laboratorului se va realiza „Muzeul întreprizătorilor liceeni”, unde cîte un exemplar din fiecare produs va fi expus. Prin crearea laboratorului se doreşte: realizarea unor lecţii interactive, aplicative, ce vor utiliza resurse adaptate fiecărui stil de învăţare (vizual, auditiv, kinestezic); crearea unui centru de voluntariat în care elevii şcolii să aibă posibilitatea de a dezvolta proiecte de voluntariat, de a concepe activităţi destinate dezvoltării personale şi profesionale a elevilor şi a comunităţii.