2013: European Year of Citizens

La nivel european, fiecare an are o temă stabilită, iar cu ocazia trecerii în anul 2013, Comisia Europeană lansează Anul European al Cetățenilor, un an care este dedicat cetăţenilor și drepturilor acestora. Acest An European coincide cu un moment de răscruce al procesului de integrare europeană: în 2013 se împlinesc 20 de ani de la introducerea, în 1993, prin Tratatul de la Maastricht, a cetățeniei europene și mai rămâne un an până la desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Pentru a marca Anul European al Cetățenilor - 2013, vor fi organizate în întreaga UE o serie de evenimente, conferințe și seminare, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, regional sau local (pentru calendarul evenimentelor, puteți consulta: http://europa.eu/citizens-2013). Comisia va asigura, de asemenea, o mai mare vizibilitate a portalurilor web multilingve Europe Direct și „Europa ta”, ca elemente-cheie ale unui punct unic de informare privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene, și va consolida rolul și vizibilitatea instrumentelor de soluționare a problemelor, cum ar fi SOLVIT, pentru a le permite cetățenilor Uniunii să-și exercite din plin drepturile și să fie mai eficienți în apărarea lor.

Aşadar pentru că e Anul European al Cetăţenilor vom încerca şi noi să dezvoltăm cât mai multe activităţi care să urmărească dezvoltarea cetăţeniei active.

"European Year of Citizens 2013: Call for an EU Convention instead of non-binding debates

Brussels, 9 January 2013: One day before the official launch of the European Year of Citizens 2013 to take place in Dublin on 10 January 2013, Democracy International demands to convene an official and democratic EU Convention instead of hosting a range of non-binding events across the EU.


“The European Year of Citizens 2013 is a great initiative to inform citizens about their rights and to discuss with them the future of the EU. Yet this is not enough. In order to create a Europe of the citizens, EU citizens and civil society together with politicians must elaborate a revised EU Treaty that all EU citizens must approve by direct vote”, says Gerald Häfner, Chairman of Democracy International.

Democracy International – the global coalition for more direct democracy in Europe and the world – therefore calls upon the European Parliament, the Council, the Commission and the governments of the Member States to convene a Convention according to Article 48 of the EU Treaty (TEU).


Key demands are that the EU Convention has the greatest possible democratic legitimacy and that adequate time must be given for serious and thorough deliberation. Also, the Convention must operate with full transparency, have all its meetings open to the public, and include proposals from civil society in its deliberations. EU citizens must approve the proposals that the Convention will elaborate by direct vote.


“The European Year of Citizens must make citizens to actors and not merely spectators in order to secure a long-lasting and prosperous democratic future of the EU. An EU Convention and EU referendums are the right means to achieve this goal”, Gerald Häfner concludes his remarks."


Source: European Comission