Primăria Voluntară

Ce îţi spui atunci când auzi că într-un mic oraş s-a dezvoltat o Primărie Voluntară? Poate că reprezentanţii locali s-au decis să facă voluntariat? De fapt e vorba de un proiect finanţat de Programul Tineret în Acţiune, cu sprijinul Comisiei Europene, adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani din Tîrgu Frumos, care s-au pregătit pentru 10 luni pentru a deveni consilieri, primar sau viceprimar. 15 voluntari ai organizaţiei în rolul de formatori au realizat 8 module de pregătire cu 60 de copii, iar copiii, pe baza cunoştinţelor dobândite au dezvoltat iniţiative în comunitate pe 4 domenii: social, turistic, economic şi cultural. Pe tot parcursul modulelor şi aplicaţiilor în comunitate, copiii au fost evaluaţi astfel că 10 dintre ei, care au obţinut punctajele cele mai mari, au beneficiat de un training intensiv de educaţie nonformală la Gura Humorului. În cadrul acestui training am dezvoltat  “Planul Strategic de Dezvoltare a Oraşului Tîrgu Frumos în viziunea copiilor”, care a fost prezentat autorităţilor publice locale.

PRIMĂRIA VOLUNTARĂ

Context
Atât tinerii, cât şi adulţii (părinţi-profesori-reprezentanţi ai instituţiilor publice) continuă să considere că tinerii nu pot şi nu sunt capabili să influenţeze într-un fel anume viaţa lor şi mediul în care trăiesc. Şi aceasta pentru că, atât unii cât şi alţii, nu au avut posibilitatea reală de a se convinge de acest lucru. Comunitatea Tîrgu Frumos se confruntă ca multe alte localități de mică dimensiune, cu probleme variate, fie în domeniul economic, social sau cultural, nivelul de sărăcie în comunitatea locală este tot mai ridicat, dovadă fiind faptul că din ce în ce mai mulţi tineri migrează (pentru că sunt din ce în ce mai puţine locuri de muncă pentru tineri sau pentru că oraşul nu le oferă şanse de dezvoltare personală şi profesională) şi din ce în ce mai mulţi copii rămân singuri acasă (peste 900 de familii cu cel puţin un membru aflat în străinătate). Copiii şi tinerii nu sunt implicaţi sau cel puțin consultaţi în deciziile ce privesc viaţa comunităţii. Şi oricum dacă au nişte opinii sau idei, acestea nu sunt luate în serios de cei maturi deoarece există prejudecata că tinerii nu pot fi responsabili şi aşadar nu pot avea soluţii viabile pentru problemele comunităţii. Astfel creativitatea şi spiritul antreprenorial al tinerilor nu este cultivat şi nici valorificat determinând pierderi de ambele părţi. Aşadar copiii şi tinerii nu sunt obişnuiţi cu voluntariatul, nu înţeleg termeni precum cetăţenie activă, implicare, responsabilitate, democraţie, nu sunt interesaţi de soarta oraşului, iar dacă sunt interesaţi li se taie „aripile” cu argumentul că sunt prea mici. De asemenea, Primăria şi Consiliul Local sunt identificate ca fiind organisme netransparente, corupte, care nu fac nimic pentru dezvoltarea oraşului şi a tinerilor. 

Aşadar acesta este contextul în care s-a dezvoltat idea proiectului “Primăria Voluntară”. Proiectul şi-a propus să implice copiii şi tinerii din Tîrgu Frumos şi zona limitrofă în schimbarea în bine a comunităţii prin dezvoltarea de soluţii realizabile cu ajutorul resurselor existente. Soluţiile tinerilor vor avea ca rezultate, dezvoltarea participării active şi a voluntariatul în comunitate, care vor contribui pe termen lung dezvoltarea urbană. 

Activități 

1. Pregătirea echipei de management: 
1 - 15 mai 2011

Tinerii din echipa de management s-au documentat cu privire la aspectele ce ţin de conceptele de democraţie, participare publică, ce este primăria şi cum funcţionează aceasta, cine şi cum sunt structurate instituţiile publice locale. De asemenea au fost organizate întâlniri între echipa de proiect, manager şi coach. Aceştia au consultat planul strategic al oraşului, precum şi alte documente elaborate de instituţiile publice necesare pentru a asigura o bună desfăşurare a proiectului, precum hotărâri de consiliu local. În această etapă coach-ul a derulat cu echipa de management, 20 de ore de pregătire prin care au fost stabilite acţiunile şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei, a fost pregătită o prezentare a proiectului pentru diverşii actori ce vor fi implicaţi în proiect şi s-au clarificat toate aspectele legate de activităţile proiectului. S-a încercat realizarea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ din Târgu Frumos şi cu autorităţile publice locale. Din cele 5 şcoli din Tîrgu Frumos, am reuşit să atragem în proiect tineri din 4 şcoli, şi am decis să includem şi tineri din mediul rural, astfel că am implicat alte 2 şcoli din 2 sate limitrofe: Cucuteni şi Cristeşti. Deşi s-a încercat implicarea primarului, viceprimarului, consilierilor locali în proiect şi a altor lideri politici, doar un consilier a participat la o activitate a proiectului. 

2. Informarea beneficiarilor: 15 – septembrie 2011

În fiecare dintre cele 4 instituţii de învăţământ, membrii echipei de proiect au prezentat elevilor claselor IV-VIII, proiectul şi condiţiile necesare pentru a fi membri ai viitoarei Primării Voluntare. Au fost postate afişe şi s-au realizat sesiuni de consultare cu profesorii interesaţi de proiect din şcolile implicate. Profesorii au fost convinşi să promoveze şi să susţină proiectul în rândul copiilor şi părinţilor acestora.

Elevii au avut ca misiune pentru a participa la alegerile pentru primărie, realizarea unui colaj pe tema „soluţii voluntare pentru dezvoltarea oraşului Tîrgu Frumos”.

3. Competiţia de colaje: deadline – 15 iunie 2011

Copiii au avut la dispoziţie 14 zile pentru a realiza colajele, iar acestea au fost expuse în sediul asociaţiei, unde o comisie de evaluare formată din membrii echipei de proiect, au notat cele mai creative, inovative şi interesante lucrări. În cadrul proiectului s-au înscris 44 de copii şi am decis să-i acceptăm pe toţi, în cadrul sesiunilor, deşi nu toţi au depus colaje. De asemenea, în final am creat alte 2 grupe, una în mediul rural, iar cealaltă în cadrul şcolii speciale din Tîrgu Frumos. 

4. Pregătirea micilor viitori reprezentanţi nonformali ai autorităţilor publice locale: 20 septembrie 2011 – 30 noiembrie 2011

Timp de 8 săptămâni, câte 3 ore/sesiune, copii candidaţi la „Primăria Voluntară” au realizat activităţi cu rolul de a înţelege mecanismele implicării şi participării active la dezvoltarea comunităţii, au contribuit cu idei pentru definirea unui plan strategic de dezvoltare comunitară pe 4 domenii: cultural, economic, social şi turistic, au definit cel puţin 10 legi ale voluntariatului pe care dacă toţi cetăţenii oraşului Tîrgu Frumos le-ar respecta ar crea un viitor mai bun, şi au realizat diverse activităţi cu caracter practic menite să le cultive spiritul antreprenorial şi creativitatea.Toţi termenii şi toate conceptele au fost prezentate în limbaj simplu, astfel încât toţi copiii le-au putut înţelege.

Pe tot parcursul celor 8 săptămâni s-a pus accentul pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi organizare a copiilor participanţi, abilităţi necesare în planificarea unei campanii electorale de succes la finalul cursului. Copiii au învăţat să cunoască problematica comunitară şi au fost antrenaţi să ofere soluţii la problemele comunităţii, valorificând resursele disponibile.

Pentru dezvoltarea acestor abilităţi pe parcursul a 2 săptămâni de la finalizarea cursului, copiii şi tinerii implicaţi au realizat 1 vizită la Centrul de Plasament Trinitas unde s-au întâlnit cu tineri cu dizabilităţi şi o întâlnire cu copiii din mediul rural, unde le-au prezentat copiilor ce au învăţat, i-au consultat şi au îmbogăţit proiectele de lege cu soluţii la problema discriminării pe bază de deficienţă fizică.

După cele 8 săptămâni, s-au organizat 2 evenimente ce au valorificat deprinderile, abilităţile şi comptenţele dobândite de copiii implicaţi:

o sesiune de pregătire a campaniei electorale de către copiii interesaţi să devină reprezentanţi nonformali ai autorităţilor publice locale ai comunităţii, mai concret a fost o activitate de pregătire pentru copiii ce au candidat pentru postul de primar. Tinerii candidaţi la primărie au trebuit să-şi structureze campania electorală astfel încât au promis ceea ce puteau realiza în opinia lor, valorificând resursele disponibile. Copiii care nu au dorit să candideze, au realizat echipe care au fost asemănătoare partidelor pentru a susţine un candidat şi au devenit ei înşişi consilieri locali;
o festivitate, unde au fost aleşi 10 reprezentanţi nonformali ai primăriei (un primar, un viceprimar şi 8 consilieri locali) prin vot secret de către toţi copiii şi tinerii implicaţi în proiect, dar şi pe baza implicării în proiect. Cei 10 reprezentanţi nonformali ai autorităţilor publice locale au participat împreună cu grupul de iniţiativă la bootcampul ce a vizat conceperea unui plan strategic de dezvoltare comunitară.  

5. Conceperea planului strategic de dezvoltare comunitară: 01 noiembrie 2011 – februarie 2012 

Ȋn această perioadă a fost pregătit planul de training. De asemenea, s-a întocmit un raport de evaluare a celor 8 săptămâni de activitate ce conţinea problemele, ideile, soluţiile propuse de copii. Pe baza acestui raport au fost adaptate sesiunile de training care au avut ca scop dezvoltarea unui plan strategic de dezvoltare comunitară a oraşului, în viziunea copiilor şi tinerilor care să includă şi propuneri de politici de tineret pentru administraţia locală şi chiar regională. Tehnicile folosite în cadrul trainingului au fost inspirate din educaţia nonformală şi s-a urmărit dezvoltarea abilităţilor de prezentare, de lucru în echipă, de cunoaştere a problemelor comunităţilor implicate etc. Trainingul a durat 5 zile, după care tinerii s-au întors în Târgu Frumos unde au organizat o conferinţă prin care şi-au prezentat ideile celor interesaţi de soluţiile Primăriei Voluntare vizavi de domeniile economic, social, cultural şi turistic.

Ȋn cele 5 zile de training s-au desfăşurat câte 7 ore de lucru/zi, din care:

2 ore destinate prezentării conceptelor cheie (ce este strategia, politica de tineret, democraţia participativă etc.), şi înţelegerii depline a acestora de către participanţi (prin dezbateri, exerciţii, jocuri de echipă etc.), fiind realizate şi prezentări de către micii reprezentanţi nonformali ai autorităţilor publice locale ce au ca scop înţelegerea contextului local, 
3 ore de lucru în echipă în vederea planificării planului strategic de dezvoltare comunitară, a acţiunilor de voluntariat, în folosul comunităţii ce vor avea loc după tabără şi a prezentărilor pentru conferinţă; de asemenea, pentru că trainingul a fost cu o zi în plus, am introdus ca noţiune managementul proiectelor, astfel că tinerii în 4 echipe au elaborat 4 miniproiecte, 2 dintre ele fiind gata pentru a fi depuse către Tineret în Acţiune (ARHEGOS şi EcoFerma Nonformală);
1 oră şi 30 min. jocuri interactive, de cunoaştere, de relaxare, de comunicare, etc.;
30 min. evaluare (prin care se vor fi cuantificate abilităţile dobândite de tinerii participanţi, etc.). Evaluarea a fost realizată prin chestionare, observaţie şi desen.
Structura proiectelor, materialele şi metodele de lucru pentru acest training au fost inspirate din cursurile şi metodologiile promovate de Programul Tineret în Acţiune.

6. Conferinţa pentru lansarea „Planului strategic de dezvoltare comunitară în viziunea Primăriei Voluntare” – 26 februarie 2012

Conferinţa a fost susţinută de tinerii implicaţi şi a fost organizată în ziua aniversării a 3 ani ca ONG. Au fost dezbătute şi prezentate cele 4 teme abordate în planul strategic, micii reprezentanţi nonformali ai autorităţilor publice locale au pregătit intervenţii de câteva minute, la fel şi tinerii din grupul de iniţiativă. S-a dorit a fi un eveniment deschis, astfel că am invitat profesori, autorităţile publice şi cetăţenii interesaţi de problemele comunitare. A răspuns invitaţiei noastre un consilier local, care a intervenit şi ne-a promis sprijinul.

Trainingul de la Gura Humorului! 
Sosirea participanţilor la training (12 copii şi 8 formatori) s-a realizat pe data de 9 ianuarie 2011, ora 14,00. Prima activitate a constat în prezentarea programului, reamintirea unor noţiuni de bază specifice proiectului: educaţie nonformală, voluntariat, programul Tineret în Acţiune, plan strategic de dezvoltare comunitară, primărie etc. Apoi s-a realizat jocul îngeraşul şi s-au stabilit regulile ce trebuie respectate de participanţi pe parcursul trainingului. O activitate cu rolul de a creşte sentimentul de apartenenţă la un grup puternic a fost depunerea unui jurământ al voluntarului. Jurământul a fost compus de 3 dintre formatorii. Participanţii au fost împărţiţi în 4 echipe formate din 3 consilieri şi 2 formatori. Fiecare echipă şi-a ales un domeniu de activitate pe care l-au dezvoltat cu soluţii. De asemenea, copiii din Primăria Voluntară au beneficiat de sesiuni de mentoring şi coanching de la formatori. Astfel am putut identifica talentele, abilităţile, pasiunile acestora pe care am stabilit cu le putem valorifica. 

Pentru realizarea Planului Strategic de Dezvoltare Comunitară a Oraşului Tîrgu Frumos am folosit un raport intermediar ce a reunit toate ideile expuse de participaţi pe o perioadă de 7 luni. De asemenea, am folosit o serie de materiale suplimentare: cărţi de specialitate, broşuri de la alte organizaţii, dar şi planul de dezvoltarea a oraşului Tîrgu Frumos 2007-2015.

O zi de training! 
- Analiza SWOT a oraşului Tîrgu Frumos – aceasta a necesitat în jur de 4 ore de lucru în echipă; s-a lucrat în 4 echipe, care ulterior au prezentat în plen concluziile analizei SWOT; toate ideile au fost reunite şi s-a observat că analiza rezultată este mai calitativă decât cea din Planul Primăriei;

- După un energizer au urmat sesiunile de lucru pentru strategii de dezvoltare a celor 4 domenii de interes abordate; în cadrul culturii am adăugat şi educaţia ca temă de discuţie; au rezultat foarte multe idei inovative, atât pentru viitoare proiecte a ONG, cât şi pentru APL.

- Apoi, pentru petrecerea de seară, am stabilit realizarea unei recepţii organizate de copiii Primăriei Voluntare; astfel ei au trebuit să se pună în pielea primarului, a viceprimarului şi a consilierilor şi să-i primească aşa cum se cuvine pe cei 8 invitaţi (formatorii) în rolurile de jurnalişti, cetăţeni, lideri de tineret, politicieni din opoziţie. De asemenea, fiecare membru al Primăriei şi Consiliului Local a ţinut câte un discurs, după care au urmat o sesiune de întrebări din partea publicului, o sesiune de networking şi o petrecere. 

Proiectul „Primăria Voluntară” a contribuit la încheierea de parteneriate cu 2 şcoli din Tîrgu Frumos, dintre care o şcoală specială, cu tineri cu dizabilităţi. Prin intermediul acestui parteneriat, facilitat de unul din membrii echipei de proiect, tinerii implicaţi au intrat în contact direct cu tinerii dezavantajaţi şi au avut ocazia de a le cunoaşte îndeaproape problemele. Parteneriatele încheiate în urma proiectului au contribuit la dezvoltarea de noi iniţiative de tineret, precum crearea unui proiect de economie socială care să implice tinerii cu dizabilităţi din şcoala Trinitas. Astfel a apărut siteul www.asirys.tirgufrumos.ro, un site care îşi propuse acţiuni de fundraising pe termen lung pentru a asigura sustenabilitatea organizaţiei. Deşi nu am reuşit să dezvoltăm un parteneriat cu Primăria Tîrgu Frumos, proiectul a fost un prim pas de implicare directă a tinerilor şi copiilor în procesul decizional şi în special în elaborarea strategiilor ce privesc comunitatea, pas din care a rezultat un plan strategic de dezvoltare care va fi folosit pe termen mediu de asociaţie.

Proiectul a presupus organizarea a 8 module practice prin care cei 15 tineri din grupul de iniţiativă, precum şi cei peste 44 de copii, candidaţi la Primăria Voluntară, au învăţat activ şi au definit soluţii pentru problemele sociale, culturale, turistice şi economice ale oraşului Târgu Frumos. Sesiunile de informare ale copiilor şi solicitarea de mobilizare a profesorilor în proiect au condus la conştientizarea importanţei implicării copiilor şi tinerilor în viaţa comunităţii, dar şi la responsabilizarea acestora. 

Proiectul a promovat educaţia nonformală şi voluntariatul, ceea ce a avut ca impact creşterea numărului de voluntari şi proiecte ale asociaţiei.
Prin proiectul „Primăria Voluntară”, copiii şi tinerii au avut ocazia de a-şi prezenta propriile idei despre cum pot să dezvolte durabil comunitatea, ceea ce a pus bazele unui parteneriat durabil între cetăţeni - reprezentaţi de tineri, şi politicieni.  

Tinerii au avut posibilitatea de a se exprima liber, de a veni cu idei creative, de a testa idei noi, de a organiza evenimente cu impact major, de a relaţiona cu alţi tineri, dar şi cu persoane mature interesate de problemele comunitare. Aşadar, proiectul a creat oportunităţi de dezvoltare personală, socială şi culturală pentru tinerii din comunitate. 
Proiectul a contribuit la identificarea problemelor reale ale comunitaţii şi la crearea unei echipe de voluntari active şi unite, care să iniţieze şi alte proiecte cu rol de a soluţiona promova şi dezvolta voluntariatul.
   
Trainingul a avut ca scop realizarea unui plan strategic de dezvoltare comunitară în viziunea copiilor şi tinerilor, plan ce reprezintă un instrument util pentru ASIRYS ca organizaţie de tineret, dar şi pentru Autorităţile Publice Locale Târgu Frumos. De asemenea, trainingul a dezvoltat abilităţile tinerilor implicaţi: abilităţi de prezentare, de lucru în echipă, de comunicare, au fost valorificate creativitatea şi inovaţia, precum şi spiritul antreprenorial. A fost prima dată când în comunitatea Târgu Frumos, tinerii şi copiii au lucrat împreună pentru a dezvolta comunitatea, voluntar. Prin urmare proiectul a atras atenţia prin noutate, provocând tinerii la implicare şi participare.

Rezultatele proiectului au asigurat asociaţiei credibilitate şi vizibilitate, au fost identificate idei concrete pentru viitoarele proiecte ale asociaţiei prin faptul că au fost conştientizate problemele şi soluţiile cu ajutorul copiilor şi tinerilor. 

Se doreşte ca proiectul să fie continuat la fiecare 4 ani, prin alegerea a 11 noi copii consilieri locali, a unui primar şi a unui viceprimar, în acest fel creându-se o relaţie de colaborare cu omologii, pe termen lung. 

Prin proiect asociaţia a dezvoltat proiecte noi pe aceeaşi temă, dar pe alte acţiuni ale programului Tineret în Acţiune (ex. Acţiunile 1.3., 5.1.), în 2 dintre ele noi ca organizaţie suntem parteneri. 

Sustenabilitatea proiectului a fost asigurată în primul rând prin faptul că iniţiativa a condus la conştientizarea problemelor comunităţii, la înţelegerea rolului de reprezentant al comunităţii şi la asumarea de responsabilităţi şi la identificarea de soluţii potrivite; şi astfel cunoscându-se problemele au putut fi elaborate proiecte care să raspundă realist nevoilor copiilor şi tinerilor.

Proiectul Primăria Voluntară a fost un proiect ce a implicat copii şi tineri începători în voluntariat, pentru care iniţial termeni precum cetăţenie activă, implicare, responsabilitate, democraţie, erau total necunoscuţi.

Proiectul şi-a propus să faciliteze integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi, dar şi a tinerilor care se află în situaţii nefavorabile, provenind din familii monoparentale, defavorizate sau cu probleme economice, cu scopul de a dezvolta relaţii între tinerii dezavantajaţi şi ceilalţi tineri astfel încât să fie cultivat sentimentul de toleranţă, de cooperare şi de voluntariat. Acest lucru a fost realizat prin vizite şi activităţi cu copiii de la Şcoala Trinitas, unde se află tineri cu dizabilităţi mintale, dar şi prin organizarea de cursuri pentru tinerii din centrul de plasament. 

Proiectul şi-a propus în primă fază, să afle ce soluţii ar avea copiii pentru rezolvarea problemelor comunităţii, să afle care sunt de fapt problemele comunităţii în viziunea copiilor şi tinerilor şi cum se pot valorifica abilităţile lor în sprijinul comunităţii. Apoi, au fost analizate strategiile aplicate de autorităţile locale, încercându-se aducerea la aceeaşi masă de dezbateri a reprezentanţilor autorităţilor publice Târgu Frumos cu Primăria Voluntară - formată din tineri dispuşi să dezvolte comunitatea voluntar. Cooperarea dintre APL şi voluntari nu s-a dovedit a fi un succes deoarece am întâmpinat reticenţe din partea autorităţilor în a participa la o dezbatere cu tinerii, însă şi-au exprimat deschiderea de a ne sprijini în activităţi concrete dedicate comunităţii.

Alt obiectiv al proiectului „Primăria Voluntară”  a fost de a dezvolta acţiuni privind educaţia pentru democraţie, prin activităţi am facilitat participarea copiilor şi tinerilor la viaţa societăţii, am promovat conceptul conştientizării de către aceştia a drepturilor şi responsabilităţilor lor într-o societate democratică, şi i-am angajat într-o reţea de relaţii deschise de cetăţenie, valorificându-le abilităţile.

Proiectul a oferit copiilor posibilitatea de a-şi exprima liber opiniile, opinii care ulterior au fost promovate în comunitate astfel încât acestea să ajungă la decidenţi prin diverse canale, contribuind astfel la dezvoltarea unor politici de tineret la nivel local.

Un alt obiectiv al proiectului a fost promovarea în rândurile copiilor şi tinerilor a prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului şi definirea unor principii adaptate contextului local şi nevoilor beneficiarilor, principii care au ghidat copiii şi tinerii în participarea la viaţa comunităţii. Iniţiativa a reprezentat un prim dialog între copii şi tineri pe de o parte şi Autorităţile Publice Locale, pe de altă parte; un mod de exprimare a tinerilor despre viaţa şi problemele lor în comunitate; un mod de acţiune a tinerilor; o şansă pentru copii şi tineri de a da un aviz şi de a influenţa proiectele care îi privesc;  şi o posibilitate de cunoaştere a părerilor/percepţiilor copiilor şi tinerilor despre viaţa în comunitate.

Pentru mai multe informaţii vă invităm să consultaţi cartea proiectului: Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cum se formulează un obiectiv SMART?

Tîrgu Frumos - cele mai importante obiective turistice

Turism în Paşcani