Dezvoltarea endogenă

John Friedmann a propus în lucrarea sa din 1992 „Empowerment. The Politics of Alternatives Development”, un model de dezvoltare de tip endogen, aplicabil oraşelor și zonelor periurbane cu care acestea dezvoltă relații complexe.

Cele 7 domenii („clusters”) ale dezvoltării endogene ar fi (Friedmann, 2006, p.p. 5-11):

1. necesitățile umane fundamentale-garantarea educației, acces la servicii de calitate, asigurarea de locuințe la prețuri rezonabile;
2. susținerea dezvoltării unei societăți civile organizate și independente
3. moștenirea urbană (regională)-în termeni de patrimoniu și viață culturală-care să conducă la întărirea coeziunii și la identificare;
4. susținerea instituțiilor culturale, intelectuale (calitatea universităților și institutelor de cercetare), artistice, susținerea creativității.
5. gestionarea durabilă a resurselor naturale (păduri, lacuri, plaje, ferme, etc.)
6. calitatea mediului înconjurător (apă, aer, sol, biodiversitate, etc.)
7. calitatea infrastructurii urbane (transport, comunicații, energie, alimentare cu apă, gestionarea deșeurilor).

Dezvoltare endogenă nu înseamnă adaptarea orașului la contextul economic, ci mai degrabă o mobilizare a energiilor și a resurselor locale în procesul dezvoltării.

Capitalul extern și mai ales cel global, este nomad și de aceea nu prezintă o miză pentru dezvoltarea unui oraș sau a unei regiuni. Investitorii de acest gen plasează banii doar atâta timp cât plasamentele le asigură profituri mari (este relevant cazul fabricilor Nokia, de la Bochum-Germania sau Cluj, a căror închidere a generat costuri sociale mari). Așadar atragerea capitalului global prin vânzarea de active și oferirea de facilități, poate genera o dezvoltare iluzorie. O dezvoltare sănătoasă nu constă doar în creșterea produsului intern brut, indicator care mai mult ascunde starea dezvoltării decât o relevă. Dezvoltarea endogenă presupune așadar, utilizarea complexă și rațională a resurselor locale, într-un proces lent și durabil de dezvoltare economico-socială.

De reflectat... şi comentat:
În viziunea endogenă, investitorii mari pot genera o dezvoltare iluzorie. Eşti de acord? Explică-ţi opinia.
Care sunt soluţiile pentru dezvoltarea comunităţii tale, luând în considerare cele 7 domenii?

Urmăritori

ASIRYS in Social Media

Ne-au citit....