Fondul de Mobilitate Romania - Republica Moldova

FOND prelungeşte prima rundă a Fondului de Mobilitate România - Republica Moldova! Elementul de noutate este finanţarea grant-urilor mici!

Iniţiativa reprezintă o continuare a rundei pilot desfăşurată în perioada 15 martie - 15 decembrie 2013, cu susţinerea financiară a Ministerului roman al Afacerilor Externe din bugetul de asistenta oficială pentru dezvoltare.

Obiectivul Fondului de Mobilitate: facilitarea mobilităţii experţilor din România şi Republica Moldova şi a transferului de expertiză transfrontalieră. Avem în vedere acele domenii care răspund priorităţilor strategice ale României în materie de asistenţă pentru dezvoltare pentru Republica Moldova: sprijinirea reformelor din sfera tranziţiei spre democraţie, guvernanta democratică, mass-media, rezolvarea conflictelor, mediu, educaţie şi sănătate.

Ce aduce nou prelungirea Rundei întâi?

În plus, faţă de continuarea susţinerii mobilităţilor individuale ale experţilor din România şi Republica Moldova, aceasta introduce posibilitatea alocării unor grant-uri mici pentru pentru organizarea de activităţi ce susţin obiectivul Fondului de Mobilitate.

Cine poate aplica?

Beneficiarii Fondului de Mobilitate pot fi atât experţi din societatea civilă şi mediul academic din România şi Republica Moldova (în cazul mobilităţilor individuale), cât şi organizaţii neguvernamentale din cele două ţări (în cazul grant-urilor mici) ce vor să implementeze activităţi în parteneriat, având având ca obiectiv schimbul de expertiză şi bune practici.

Calendar şi termene limită:

Pentru mobilităţile individuale, depunerea dosarelor de aplicare se va face, ca şi în cazul rundei pilot, pe baza continuă, în intervalul 5 martie-20 iunie 2014.

Pentru granturile mici (cu un buget maxim de 5000 EURO), termenul limită pentru trimiterea aplicaţiilor este 7 aprilie 2014, iar perioada de implementare a acestor activităţi va fi 15 aprilie - 20 iunie 2014.

Mai multe informaţii cu privire la Fondul de Mobilitate, reguli de finanţare, formularele de aplicare sunt disponibile aici.

Toate documentele complete se vor trimite pe adresa office@fondromania.org.