Folcloristica - ateliere

Folcloristica – Școala Populară din Tîrgu Frumos urmărește să promoveze și integreze forme ale culturii tradiționale în judeţul Iaşi, în special în oraşul Tîrgu Frumos astfel încât să revigoreze tradițiile și obiceiurile ce stau la baza culturală a acestei zone. Activitățile proiectului urmăresc să faciliteze interacțiunea între oamenii pasionați de folclor prin muzică, arte meșteșugărești, costume populare, dans, cu cei care doresc să cunoască și să învețe din toate acestea

Folcloristica include diverse evenimente prin care tinerii  vor cunoaște, vor experimenta și crea prin cultură, vor cunoaște obiceiuri și tradiții și vor avea ocazia să le transmită mai departe. Aceste evenimente vor fi facilitate/transmise de persoane resursă din comunitate, în special din satele județului Iași, care vor fi invitaţi să transmită mai departe folclorul.

Programul Școlii Populare este următorul:

- Interacțiunea cu meșterii populari (documentare). Beneficiarii Școlii Populare au participat la Târgul Meșterilor Populari organizat la Ruginoasa, pe data de 25 iulie, între orele 11:00 – 18:00, unde, printr-un joc nonfomal (Misiune imposibilă), au desfășurat activități de teambuilding, documentare, networking, cu rolul de a descoperi folclorul direct de la meșteri. 

- Ateliere de lucru:

a. Muzică (grup de 10-15 participanți)
- crearea unui cântec folk al orașului Tirgu Frumos
- documentare și realizarea unui play-list cu muzica tradițională din județul Iași
- învățarea și crearea unui repertoriu folk și muzică populară 

b. Dans popular (grup de 10-16 participanți)
- învățarea a minim 3 dansuri populare specifice județului. 

c. Meșteșuguri (grup de 20-25 participanți)

- participarea la ateliere de lucru în Ruginoasa organizate de Centrul Cultural – Ruginoasa în parteneriat cu Consiliul Județean Iași și Primăria Ruginoasa (pictură, grafică, olărit, țesut, artă artizanală, teatru popular și folclor, confecționat măști populare, muzică, dans popular), în perioada 7-9 august 2015,

- realizarea la Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos, de obiecte de artizanat, folosind tehnicile învățate în cadrul atelierelor de lucru de la Ruginoasa. 

d. Festivalurile Folcloristica
1. Folcloristica Tirgu Frumos – 18-20 septembrie 2015. Acest festival va include un târg al meșterilor populari, o expoziție tradițională realizată de beneficiari, numeroase momente artistice din folclor, organizate și prezentate de beneficiarii Școlii Populare și de invitații acestora, precum și activități de dezbatere și planificare, precum un forum al meșterilor, care va facilita interacțiunea și continuitatea proiectului. În cadrul festivalului vor fi amenajate cel puțin 5 standuri de meșterit, unde tinerii și vizitatorii vor putea învăța un meșteșug.

2. Folcloristica Iași – zilele orașului Iași.

Folcloristica - Școala Populară din Tîrgu Frumos este un proiect sprijinit de Cercul Donatorilor Iași cu suma de 4000 de lei și este organizat în cadrul proiectului „Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org, precum şi adresa Fondului ONG: www.fondong.fdsc.ro.