Clubul Copiilor Tîrgu Frumos: un exemplu de bună practică!

Tîrgu Frumos se poate lăuda că are unul dintre cele mai active şi implicate cluburi ale copiilor din ţară şi acest lucru cu resurse limitate! Înfiinţat în 1971, Clubul Copiilor are în acest moment 7 cadre didactice şi 7 cercuri de activitate: muzică, dans, teatru, navo-modele, ecologie, electronică, pictură. Clubul Copiilor Tîrgu Frumos este subordonat Palatului Copiilor Iaşi, o instituţie ce a fost înfiinţată în anul 1953, sub denumirea de Casa Pionierilor, ce oferă copiilor şi tinerilor un număr de 55 de cercuri cu profile din domeniile cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice, tehnico-aplicative şi sportiv-turistice.

Activităţile Clubului Copiilor Tîrgu Frumos se adresează copiilor din grădiniţe, şcoli primare, gimnaziale, profesionale şi liceale din oraşul Tîrgu Frumos şi satele limitrofe. La activităţi pot participa în mod gratuit şi la liberă alegere, copii preşcolari şi elevi din ciclul primar, gimnazial, profesional, liceal şi din casele de copii, fără deosebire de naţionalitate, sex şi religie, corespunzător intereselor, aptitudinilor şi preferinţelor lor. 

Din luna ianuarie 2016, Clubul Copiilor Tîrgu Frumos a încheiat un parteneriat cu Asociaţia SUPER TINERI - ASIRYS. În cadrul instituţiei, prin granturi norvegiene, a fost amenajat un centru de voluntariat, care în câteva luni a mobilizat peste 100 de voluntari, ce au organizat peste 150 de evenimente sociale, culturale şi sportive pentru copiii şi tinerii comunităţii. În urma acestei colaborări inter-instituţionale, a crescut calitatea serviciilor de educaţie nonformală furnizate comunităţii, dar şi vizibilitatea Clubului atât la nivel local, cât şi internaţional. 

În această vară, în cadrul clubului de vacanţă, Clubul Copiilor, în parteneriat cu ASIRYS, va oferi beneficiarilor săi oportunitatea de a participa la 2 proiecte internaţionale, finanţate prin Programul Erasmus Plus - un program care sprijină proiectele de educaţie nonformală. 44 de tineri şi lucrători de tineret, din 11 ţări, vor realiza activităţi cu participanţi români şi vor promova cetăţenia activă, diversitatea, voluntariatul şi educaţia prin metode nonformale. 
  
Prin activităţi inovatoare, prin implicarea comunităţii, a societăţii civile, prin deschidere faţă de tineri, Clubul Copiilor Tîrgu Frumos se remarcă pozitiv în rândul instituţiilor publice. E un loc care sprijină iniţiativa, care oferă copiilor şi tinerilor oportunităţi de a se dezvolta, de a dobândi experienţă personală şi profesională, de a se exprima prin artă şi a învăţa