Centrul Cultural Ruginoasa

 Ruginoasa este o localitate cu adânci rădăcini înfipte în istoria naţională a României. Existenţa reşedinţei de la Ruginoasa a marelui domnitor, astăzi, Muzeul memorial "Al.I.Cuza" Ruginoasa, alături de Biserica Domnească, au făcut ca localitatea Ruginoasa să facă parte din circuitul turistic internaţional. Dar nu numai, la Ruginoasa de aproape trei ani funcţionează un Centru Cultural care alimentează nevoile culturale şi educaţionale a elevilor, tinerilor dar şi a celorlalte categorii de vârste din localitate şi nu numai.

Aflat în imediata vecinătate a Palatului Domnesc de la Ruginoasa, într-o elegantă locaţie, Centrul Cultural găzduieşte la parter un adevărat muzeu etnografic, un spaţiu care a fost consacrat valorilor şi tradiţiilor locale; unde sunt etalate şi puse în valoare obiecte de uz casnic şi gospodăresc, piese de port popular, având drept scop reprezentarea unei gospodarii tipic moldoveneasca. Acest muzeu a fost înfiinţat în scopul de a păstra şi conserva o adevărată zestre a artei populare a înaintaşilor noştri, având şi un rol educativ, patriotic, civic, estetic.

La etaj, în cele 5 săli puse la dispoziţie funcţionează o bibliotecă, biblionet, o sală de expoziţie arheologică, unde sunt expuse piese arheologice din situl arheologic, Dealul Drăghici, Ruginoasa.

Apoi o sală a galeriilor de Artă "Al.I.Cuza” ce găzduieşte permanent expoziţii de pictură, arta fotografică documentară şi diverse simpozioane şi conferinţe, lansări de carte etc. În cadrul Centrului Cultural Ruginoasa funcţionează şi un ansamblu de dansuri populare şi solişti de muzică populară cu care participăm la diferite festivaluri şi manifestări culturale.

Aflată la cea de a II-a ediţie, anul acesta, tabăra de creaţie, "Comori lăuntrice” organizată în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi, a pus în valoare potenţialul creativ al tinerei generaţii, prin conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului imaterial. Astfel copii de diferite vârste au învăţat tainele meşteşugurilor populare locale: artizanat, pictură religioasă şi cioplitură în lemn.

Cu bogatul sau patrimoniu, Centrul Cultural Ruginoasa alături de celelalte obiective de interes turistic, constituie un loc de interes pentru publicul larg, dar şi pentru turiştii români şi străini.

În 2016, Centrul Cultural Ruginoasa va reprezenta satul Ruginoasa, pentru a doua oară, la Festivalul Folcloristica. În 2015, Ruginoasa a câştigat premiul cel mare la Parada Satelor, fiind cel mai frumos şi tradiţional sat din judeţul Iaşi.