Postări

Se afișează postări cu eticheta Europa_2020

Europe on a Doorstep Results

Imagine
The project «Europe on a Doorstep» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens", under Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns". From our organisation participated around 10 participants. 6 events have been carried out within this project:  Event 1 : The event involved 50 citizens, including 33 participants from the city of Marco de Canaveses (Portugal), 2 participants from the city of Sofia (Bulgaria), 2 participants from the city of Legrad (Croatia), 2 participants from the city of Trikala (Greece), 1 participant from the city of Asti (Italy), 2 participants from the city of Daugavpils (Latvia), 2 participants from the city of Bitola (North Macedonia), 2 participants from the city of Zlotoryja (Poland), 1 participant from the city of Alba Iulia (Romania), 2 participants from the city of Belgrade (Serbia), 1 participant from the city of Altea (Spain). Location / Dates: The event took place in Vila Boa do Bispo, Portu

Strategia Europa 2020

Imagine
Strategia Europa 2020 a fost adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010, pe fondul unei crize economice profunde şi al intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor şi îmbătrânirea populaţiei. Strategia Europa 2020 propune o nouă viziune economică, care să ajute UE să iasă din criză şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială. Strategia se fundamentează pe trei priorităţi tematice , care se întrepătrund şi se condiţionează reciproc: creştere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; creştere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; creştere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, în m