Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 a fost adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010, pe fondul unei crize economice profunde şi al intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor şi îmbătrânirea populaţiei. Strategia Europa 2020 propune o nouă viziune economică, care să ajute UE să iasă din criză şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.

Strategia se fundamentează pe trei priorităţi tematice, care se întrepătrund şi se condiţionează reciproc:


 • creştere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
 • creştere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive;
 • creştere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială.

Pentru a măsura progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor Strategiei 2020, au fost stabilite 5 obiective majore la nivelul UE.

Acestea sunt transpuse în obiective naţionale, pentru a reflecta circumstanţele fiecărui stat membru în parte.


5 obiective europene pentru 2020

 
1. Ocuparea forţei de muncă

 • o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani
2. Cercetare, dezvoltare şi inovare
 • un nivel al investiţiilor publice şi private în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul UE

3. Schimbări climatice şi energie

 • reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990
 • creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%
 • creşterea cu 20% a eficienţei energetice

4. Educaţie

 • reducerea abandonului şcolar la sub 10%
 • creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani

5. Sărăcie şi excluziune socială

 • reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale

Pentru a cataliza progresele în cadrul fiecărei priorităţi tematice, Comisia Europeană a adoptat şapte iniţiative emblematice (flagship initiatives), care să angajeze atât UE, cât şi statele membre la acţiuni concrete, menite să impulsioneze creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă:

 • O agendă digitală pentru Europa: valorificarea potenţialului TIC într-o Europă  slăbită de criza economică;
 • Tineret în mişcare;
 • O Uniune a inovării;
 • O politică industrială integrată pentru era globalizării;
 • O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: contribuţia europeană la ocuparea totală;
 • Platforma europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziune socială şi teritorială;
 • O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Pentru mai multe informaţii privind Strategia Europa 2020, click AICI.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cum se formulează un obiectiv SMART?

Tîrgu Frumos - cele mai importante obiective turistice

Turism în Paşcani