Curs de perfecţionare Manager de proiect

Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii și Managementul-Proiectelor.ro organizează în perioada 21 – 31 octombrie cursul de perfectionare Manager de Proiect.

Cursul se adresează tuturor celor interesați să acumuleze cunoștințe și să dobândească abilități în domeniul managementului de proiect și are drept obiectiv pregătirea persoanelor pentru ocupația de Manager de Proiect, în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România, cod COR 242101.

Acest program de perfecționare este acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC, fostă CNFPA) și se finalizează cu o diplomă de absolvire, recunoscută de către Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.
Competențe dobândite:

Conform Standardului Ocupaţional, categoriile de competenţe specifice pentru care veți primi
certificare sunt:

 Stabilirea scopului proiectului
 Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
 Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
 Managementul riscurilor
 Managementul echipei de proiect
 Managementul comunicării în cadrul proiectului
 Managementul calităţii proiectului

Beneficii:
 Dublă certificare
- Certificat de Manager de Proiect Autorizat recunoscut la nivel național și în Uniunea Europeană, însoțit de un Supliment descripitiv, în care sunt precizate competențele profesionale dobândite;
- Diploma de excelență din partea Managementul-proiectelor.ro, care atestă efortul depus în vederea perfecționării în domeniul managementului de proiect;
 Supervizare și coaching din partea unui trainer cu o bogată experiență în implementarea proiectelor;
 Posibilitatea dezvoltării unor parteneriate ulterioare cu furnizorii cursului, APEC și Managementul-proiectelor.ro
Durata cursului: 60 de ore (40 de ore de pregătire practică și 20 de ore de pregătire teoretică)

Examenul de absolvire:
Examenul de absolvire va consta într-o probă teoretică și una practică. Proba teoretică implică rezolvarea unui test grilă, iar cea practică presupune prezentarea în fața comisiei de evaluare a proiectului elaborat pe parcursul sesiunii de instruire.

Locul de desfășurare:
Cursul va avea loc la Universitatea Petre Andrei din Iași. Cei înscriși vor primi detalii privind localizarea sălii de curs.

Valoarea investiției: 817 RON

Beneficiați de o reducere preferențială de 40 % dacă:
- contribuiți la dezvoltarea conținutului din cadrul www.managementul-proiectelor.ro prin redactarea unui articol ce vizeaza domeniul Managementului de Proiect, cât și zonele conexe acestuia. Activitatea redacțională va fi recunoscută oficial! (20%)
- contribuiți la promovarea cursului prin postarea unui anunt pe site-ul/blog-ul personal și pe pagina personală de Facebook. (20%)

Astfel, suma finală pe care o veți achita poate fi de 490 RON.
Taxa de participare poate fi platită în două tranșe și acoperă toate cheltuielile legate de curs, suportul de curs, fișe de lucru, evaluare, diplome. Taxa va fi achitată dupa semnarea contractului de formare profesională.

Condiții de înscriere: Participanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare finalizate cu diplomă de licență.

Pentru înscrieri și informații suplimentare privind desfășurarea acestui curs sunați-ne la numărul de telefon 0755.935.332 sau scrieți-ne la adresa de email contact@cunoastere.org.

Persoana de contact: Gabriel Lazar.