Recrutări şi detalii despre Young European TroubleShooters

Căutăm tineri interesaţi să se implice în organizarea proiectului "Young European TroubleShooters". Pentru a aplica e nevoie să ne trimiteţi o descriere personală, împreună cu o propunere de activitate pentru proiect (detalii despre proiect găsiţi mai jos) la adresa voluntarasirys@gmail.com. Oricine poate aplica şi oricine se poate implica, pentru noi contează faptele. Cei mai activi voluntari vor primi certificat de participare european - YouthPass, vor participa la schimbul de experienţă din luna aprilie, vor avea prioritate în proiectele noastre internaţionale, vor beneficia de cursuri de formare în domeniul foto-jurnalismului, având posibilitatea a a-şi publica lucrările/mesajele într-o revistă europeană, şi nu numai.

În perioada august 2013 - august 2014 avem în implementare proiectul "Young European TroubleShooters", un proiect ce îşi propune să promoveze şi să stimuleze participarea activă la viaţa socială, culturală, economică, politică a comunităţii. Este un proiect de democraţie participativă, organizat de Asociaţia SUPER TINERI ASIRYS care implică 5 parteneri (câte 2 pe ţară): Liceul Tehnologic Special "Trinitas" Tîrgu Frumos, Young City Designers - Turcia, Young Journalists from Eskisehir - Turcia, Citizens of Europe - Berlin, Germania, şi Europa Neuer ideen e.V., Koln, Germania. 

Fiecare partener va avea rolul de a implica activ comunitatea locală prin organizarea a diferite activităţi, pe plan social, cultural, turistic, economic, politic etc. În luna aprilie 2014, toate organizaţiile implicate, din România, Germania şi Turcia, se vor întâlni în Tîrgu Frumos, unde vor realiza un schimb de bune practici şi vor trasa un plan de dezvoltare şi cooperare pe termen lung. 

Programul draft al proiectului este acesta:

 • Informarea despre proiect a comunităţilor de provenienţă prin instrumente online şi offline.
 • Stabilirea unui calendar pentru participarea la cel puţin o şedinţă locală a tinerilor participanţi la schimbul de experienţă.
 • Participarea la cel puţin o şedinţă de consiliu local a fiecărui partener sau realizarea unei cercetări în comunitate.
 • Realizarea a 3 fotoreportaje pe ţară.
 • Realizarea unui raport cu privire la participarea civică a tinerilor şi implicarea lor în politică la nivel local şi naţional, cu menţionarea direcţiilor europene;
 • Publicarea rapoartelor organizaţiilor partenere. 
 • Pregătirea schimbului de experienţă (contractare servicii, achiziţionare bilete de transport, finalizarea programului).
 • Pregătirea participanţilor pentru schimb, stabilirea ultimelor detalii, îmbunătăţirea programului de schimb.
 • Realizarea schimbului de experienţă:
 • Lansarea primului număr al revistei proiectului.
 • Diseminarea: publicarea emisiunilor TV, realizarea site-ului de diseminare în limba engleză.
 • Diseminare, lansarea a cel puţin 3 numere ale revistei.
 • Evaluarea proiectului.

Aşa cum spuneam, în fiecare comunitate vor fi realizate activităţi în diverse domenii. Activităţile pe care le propunem pentru oraşul Tîrgu Frumos sunt:


 • Valorizarea experienţei persoanelor de vârsta a III-a din oraşul Tîrgu Frumos pentru dezvoltarea turistică a oraşului. Din această activitate vom culege poveştile, legendele, amintirile bunicilor oraşului pentru a crea un traseu turistic al oraşului pe care îl vom lansa când cei 12 reprezentaţi din Turcia şi Germania vor veni în oraşul nostru. 
 • Realizarea de consultări cu diferite grupuri (tineri, angajaţi, politicieni, părinţi, profesori etc.) pe tema: "Probleme şi soluţii pentru oraşul Tîrgu Frumos". În urma acestor consultări va fi realizat un plan de dezvoltare a oraşului Tîrgu Frumos, ce va fi prezentat autorităţilor locale. 
 • Organizarea unei campanii creative pentru copiii şi tinerii din grădiniţe, şcolile primare, generale şi licee, de prevenire a consumului de droguri, alcool, ţigări, şi pentru promovarea unei vieţi active, sportive, ecologice. 
 • Dezvoltarea unei reţele regionale, cu voluntari din alte oraşe ale regiunii sau ţării (oraşe confirmate: Iaşi, Vaslui, Paşcani), care să se implice în dezvoltarea comunităţilor în care trăiesc şi dispuşi să împărtăşească. Vom realiza mai multe întâlniri pe parcursul anului 2014, la care vor participa toţi cei implicaţi, inclusiv tinerii din Turcia şi Germania.  

Lista de activităţi este deschisă şi oricine poate veni cu propuneri! Dacă nu ai nicio idee, te poţi implica prin realizarea unui foto-reportaj despre un subiect la alegere. Acesta va fi publicat cu siguranţă în revista noastră dacă ne convinge!

Proiectul Young European TroubleShooters este finanţat de Programul Tineret în Acţiune, cu sprijinul Comisiei Europene.