Lansare cerere de proiecte mici

Granturile SEE oferă finanţare pentru 16 state membre UE din Europa Centrală, de Est şi de Sud. O sumă de 1,79 miliarde de euro a fost alocată în cadrul granturilor acordate de SEE şi Norvegia pentru perioada de programare 2009-2014.

Obiectivele generale ale Mecanismelor Financiare 2009-2014 sunt reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spațiul Economic European şi întărirea relaţiile bilaterale dintre Statele Donatoare şi Statele Beneficiare.

În vederea unei implementări eficiente a Mecanismului Financiar SEE 2009-2014/Granturilor SEE a fost semnat un Memorandum de Înțelegere dintre Regatul Norvegiei, Republica Islanda,  Principatul Liechtenstein și Guvernul României pentru perioada 2009 – 2014 care a intrat în vigoare la data de 22 martie 2012 și a fost amendat pe 18 octombrie 2012.

Prevederile și solicitările implementării Mecanismului Financiar SEE 2009-2014/Granturilor SEE sunt reglementate in Regulamentul privind Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European 2009-2014 si anexele sale. Mai multe informatii privind cadrul legal pot fi gasite pe www.eeagrants.org .

Granturile SEE contribuie, inter alia, la protejarea și revitalizarea patrimoniului cultural, la promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural, la protejarea minorităţilor şi la încurajarea schimburilor culturale prin finanţarea cu mai mult de 200 milioane de euro a acestora, în cele 16 state beneficiare. România beneficiază de finanţare în valoare de 20,8 milioane de euro în total pentru sectorul cultural. Bugetul prezentei cereri de proiecte este 623.566 de euro.

În România, operatorul programului pentru “Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, denumit în continuare Programul, este Unitatea de Management de Proiect (UMP), din cadrul Ministerului Culturii, care implementează Programul în parteneriat cu Consiliul Artelor din Norvegia.

În cadrul prezentei cereri de proiecte se acordă sprijin minorității rome prin acordarea de finanțare proiectelor culturale care vizează aceste comunități. Cel puțin 10% din totalul costurilor eligibile ale Programului va fi alocat pentru îmbunătățirea situației populației rome. Proiectele privind cultura roma primesc punctaj adițional.


OBIECTIVE

Obiectivul general al Programului se referă la sporirea dialogul cultural şi la protejarea identității europene prin înţelegerea diversităţii culturale.

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

    extinderea posibilităţilor de derulare a diferitelor activităţi artistice şi culturale;
    consolidarea accesului  publicului larg la cultură;
    aprofundarea înţelegerii diversităţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, incluzând culturile minorităţilor;
    consolidarea relaţiilor bilaterale între operatorii culturali români şi cei din Statele Donatoare, în domeniul artelor şi al culturii, cu accent pe diversitatea culturală.

Referitor la întărirea relațiilor bilaterale de cooperare între operatorii culturali din România și statele donatoare, Programul își propune ca, cel puțin 50% din proiectele derulate, să fie implementate în parteneriat cu organizații din statele donatoare.


2.1. Componentele Programului și rezultate vizate

Prezenta cerere de proiecte din cadrul Programului “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” își propune următoarele:

    Conştientizarea diversității culturale şi întărirea dialogului intercultural;
    Documentarea istoriei culturale.

În cadrul componentei “Conştientizarea diversităţii culturale şi întărirea dialogului intercultural” se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

    Mobilitatea sporită a artiştilor şi a operelor lor la nivel internaţional;
    Promovarea educației prin artă și cultură pentru un public mai larg;
    Proiecte privind artele spectacolului;
    Proiecte privind arta plastică şi arta vizuală.

În cadrul componentei “Documentarea istoriei culturale” se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

    Consolidarea şi promovarea istoriei culturale a minorităţilor;
    Evenimente/producţii care implică minorităţile (târguri, spectacole, festivaluri, reprezentații, etc.).

2.2. Activități eligibile

În cadrul prezentei cereri de proiecte, toate activitățile care au ca scop atingerea obiectivelor și rezultatelor prezentate mai sus sunt considerate eligibile. Activitățile vor fi orientate către sectoarele culturale și creative.

Lista următoarelor activități este indicativă:

    Sprijin pentru mobilitatea artiștilor / profesioniștilor din domeniul cultural și a lucrărilor  lor  de a ajunge la noi categorii de public dincolo de țările lor de origine;
    Organizarea și participarea la concursuri de solutii/idei, prezentari/licitații de proiecte, evenimente culturale și artistice la nivel local, național sau internațional;
    Schimb de experiență și bune practici între organizatii culturale;
    Cooperare cu artiști și profesioniști din alte state;
    Educație și training pentru profesioniști și organizații culturale în scopul de a dobândi, inter alia, noi abilități, de a își consolida capacitatea în domeniul cultural, sprijin pentru dezvoltarea comunității;
    Dezvoltarea de metodologii de educație în ceea ce privește diversitatea culturală și dialogul intercultural prin noi servicii de comunicare etc.;
    Campanii de informare si comunicare pentru creșterea conștientizării diversității culturale, inclusiv privind culturile minorităților;;
    Cercetări, studii, inventarieri în cultură și în arte în scopul conștientizării  diversității culturale, inclusiv privind culturile minorităților, în special în rândul tinerilor;
    Producția de bunuri și servicii referitoare la cultura comunităților, inclusiv referitoatre la cultura și patrimoniul minorităților, inclusiv a populației rome.


Data limită de depunere a cererilor de finanţare este 25 aprilie 2014. Se consideră relevantă data preluării de către serviciul de curierat sau data ştampilei poştei care atestă preluarea.

Mai multe informaţii AICI.