Studiu de caz: Centrul de zi Meseșenii de Sus

Meseșenii de Sus este un străvechi sat românesc, din comuna Meseșenii de Jos, jud. Sălaj, care în pofida situării în proximitatea municipiului Zalău, are caracteristicile ruralului profund.

În anul 2007, primarul comunei și-a propus să ofere condiții mai bune de învățătură și de viață copiilor din sat, aflați în dificultate. În urma discuțiilor din primărie pe baza datelor și anchetelor sociale, s-a născut ideea generoasă a înființării unui centru de zi, în care copiii să-și petreacă orele de după școală în condiții pe care nu le pot avea acasă.
 

Această idee s-a materializat într-un proiect intitulat “Împreună pentru copii, prin servicii sociale de calitate”, finanțat prin programul PHARE 2006. Astfel în perioada decembrie 2008-noiembrie 2009 s-a reamenajat un vechi local de şcoală din fondurile proiectului și dintr-o contribuție substanțială a primăriei. Săli de clasă moderne sală dotată cu birouri și calculatoare, cu televizor și videoproiector, spații pentru jocuri și socializare cu mobilier adecvat, sală de gimnastică, sala de mese și bucătărie, băi și amenajari exterioare specifice, au luat locul unei clădiri aflate în paragină.

Pe lângă toate aceste dotări, un microbuz asigură transportul copiilor de la școală la Centrul de zi și înapoi spre casă. La Centru copiii servesc masa, își fac temele pentru școală și fac pregătire suplimentară, se joacă și au activități culturale. Pe parcursul derulării proiectului, centrul a beneficiat de un asistent social și de un psiholog, iar de la încheierea proiectului și până în prezent, anchetele sociale sunt făcute de asistentul social al primăriei.


„La început oamenii au fost reticenți, au ezitat să-și înscrie copii. Apoi, văzând condițiile asigurate, dar mai ales rezultatele la învățătură ale copiilor din centru, ne-au asaltat cu cereri. Avem 20 de locuri și o listă lungă de așteptare. Copiii care trec prin acest Centru vor avea alte pretenții în viață”, spune primarul comunei.
 

Păstrarea locului la Centru este condiționată de frecvența școlară și de rezultatele la învățătură. În felul acesta, abandonul școlar a fost practic eliminat și situația școlară a copiilor s-a îmbunătățit simțitor.
 

Centrul asigură copiilor cu risc de abandon școlar, îngrijire pe timpul zilei, programe educative și distractive, consiliere, care au ca scop formarea abilităților şcolare, de învăţare și dezvoltare. Totodată asigură formarea și dezvoltarea inteligenței emoționale și menținerea copiilor aflați în situatii de risc sub supraveghere și dezvoltarea unor relații armonioase între părinți și comunitate. De asemenea serviciul acordă părinților suportul necesar pentru a asigura copiilor un nivel de viață corespunzător dezvoltării lor. Programul se desfășoară pe durata a șase ore pe zi, între orele 12.00-18.00.

Principalele activităţi ce se desfăşoară în cadrul Centrului sunt :


- identificarea copiilor și a familiilor aflate în dificultate, care pot beneficia de programele din Centru și asigurarea includerii acestora în programe instructiv-educative;
- activități de dezvoltare a abilităților și disponibilităților cognitive, psihomotorii, afectiv-relaţionale și social-adaptive, conform planului de intervenție individualizat;
- activităţi sau situații de învățare incluzive, de dezvoltare a deprinderilor de viață socială;
- activități recreative, astfel încât să se poată menține interesul și participarea active ale copiilor la toate activitățile;
- consiliere psiho-socială pentru îmbunătațirea comportamentului psiho-social, a comunicării și a reacțiilor cu aparținătatorii, frații, vecinii, colegii și personalul didactic, a îmbunătățirii capacităților de învățare;
- pregătirea și servirea a două mese pe zi;
- program personalizat de intervenție, în raport cu vârsta și gradul de maturitate, nivelul de dezvoltare, potențilalul, nevoile și disponibilitățile pe care le au, asigurându-li-se și îngrijirea de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios.


În cadrul Centrului, de la finalizarea proiectului și până în prezent, s-au desfășurat nenumărate alte activități, mai ales culturale, care țin de viața satului. Centrul a încheiat acorduri de parteneriat cu diferite organizații și instituții din comună și nu numai: Bisericile ortodoxe Mesesenii de Sus și Mesesenii de Jos, Poliția locală, Școala Gimnazială Mesesenii de Sus, Crucea Roșie-Filiala Salaj, Fundația Calea Adevărului. De asemenea s-au organizat schimburi de experiență cu unele unități școlare din judetul Sălaj. Centrul de zi are nouă angajați dar și câțiva voluntari, care au activat ori de câte ori au fost solicitați.


Întrebări:
1.Este acest caz unul de dezvoltare comunitară? Argumentați.
2.Ce tip de intervenție socială prezintă acest caz?Sursa: interviu cu primarul comunei și cu managerul Centrului de zi Meseșenii de Sus.

Urmăritori

ASIRYS in Social Media

Ne-au citit....