Apel national ErasmusPlus 2015

A fost publicat Apelul Național la Propuneri de Proiecte pentru programul Erasmus+ în anul 2015. Acesta este disponibil AICI.

Bugetul pentru 2015, pentru Tineret (K1), este de 782.003 Euro - lucrători în domeniul tineretului, 4.566.462 Euro - Schimburi de tineri și Serviciul European de Voluntariat.

Obiectivele generale ale programului, precum și obiectivele specifice și prioritățile europene sunt detaliate în Ghid, atât cele transversale cât și cele corespunzătoare unui domeniu sau altul.

În mod special, în cadrul proiectelor de mobilitate, ANPCDEFP va urmări în anul 2015:

  • Creșterea volumului și calității mobilităților cu scop de învățare-o atenție deosebită va fi acordată recunoașterii rezultatelor învățării prin diferite instrumente: ECTS, Europass Mobility, ECVET, Youthpass
  • Creșterea volumului și calității mobilităților cu scop de învățare realizate înspre și dinspre țările partenere (în domeniile învățământului universitar și tineretului)- deasemenea se va acordă o atenție deosebită utilizării ECTS (sau echivalent) și Youthpass ca instrumente de recunoaștere a rezultatelor învățării
  • Încurajarea participării persoanelor cu nevoi speciale în proiecte de mobilitate
  • Încurajarea participării tinerilor cu oportunități reduse (în proiectele de tineret)
  • Încurajarea participării persoanelor din zonele rurale (domeniile învățământ preuniversitar, formare profesională și educația adulților) în proiecte de mobilitate.
Termene limită: 04.02, 30.04, 01.10.2015 (ora 12.00, ora Bruxelles-ului) pentru domeniul Tineret.