“Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos” de la A la Z

Proiectul “Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos” este un proiect local finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, fiind o iniţiativă aprobată în cadrul Componentei 1. IMPLICARE - Subcomponenta 1.2 Voluntariat din programul Fondul ONG - Runda 2 . Proiectul se va desfăşura pe durata a 12 luni, începând cu 1 aprilie 2015. Activităţile se vor derula în Tîrgu Frumos, atât în cadrul centrului de voluntariat, cât şi în comunitate. De asemenea, vom dezvolta evenimente care vor fi multiplicate în mediul rural limitrof şi în oraşul Iaşi.

Pe scurt, activitatea în cadrul Centrului de Voluntariat va fi structurată astfel: o dată la 3 luni vor fi selectaţi şi pregătiţi 40 de voluntari din comunitate, care vor dezvolta şi implementa pe parcursul a 2 luni diverse proiecte de voluntariat în funcţie de pasiunile şi nevoile comunităţii. Activitatea fiecărui voluntar va fi monitorizată, iar la final, cei mai activi 30 de voluntari vor participa la o tabără de dezvoltare comunitară, unde vor învăţa să planifice şi scrie proiecte de finanţare. Centrul de Voluntariat va avea activităţi permanente precum: club de şah, club de literatură, redacţie pentru revista „European Dignities”, studio TV, club de tradiţii, seri de film etc., dar şi activităţi săptămânale/zilnice: evenimente de promovare a sportului, evenimente culturale, campanii, acţiuni în comunitate, seminarii pe diverse teme, dezbateri, întâlniri. Fiecare voluntar va avea un buget de maxim 50 de euro/lună pentru activităţi, fiind susţinut în dezvoltarea de acţiuni de fundraising pentru completarea bugetului, pe care îi va putea cheltui în cadrul activităţilor de voluntariat planificate şi aprobate de echipa de management.


La nivel local nu există o televiziune, astfel că dorim să dezvoltăm un studio TV (ASIRYS TV) care să prezinte ştirile pozitive, oamenii valoroşi din Tîrgu Frumos, evenimente, acţiuni de voluntariat. Materialele video vor fi distribuite în mediul online şi pe cd-uri, pentru a putea fi vizualizate în şcoli şi alte locaţii aglomerate din comunitate. Însă ne gândim să dezvoltăm un barter cu un post regional de televiziune. 


În acelaşi timp, pentru stimularea vitalităţii culturale a oraşului (care pe termen lung înseamnă şi dezvoltare economică) acest centru de voluntariat va găzdui workshopuri şi întâlniri de proiect care vor avea ca scop implementarea ideilor propuse de tinerii romi şi ne-romi privitoare la promovarea şi explorarea potenţialului cultural al Târgului Frumos. În urma unui mic studiu pilot realizat de ASIRYS prin care am explorat nevoile tinerilor, a reieşit că un aspect care merită explorat este cel al practicilor meşteşugăreşti în rândul romilor care încă se mai îndeletnicesc (deşi într-o foarte mică măsură) cu realizarea pieptenelor şi a ceaunelor. Documentarea şi vizibilizarea acestor practici poate fi un bun exemplu de iniţiativă în jurul căreia tinerii pot activa ca voluntari în cadrul centrul propus prin prezentul proiect.


În primele 11 luni, cel puţin 120 de voluntari vor organiza 200 de evenimente. Din toţi voluntarii, cei mai activi 30, vor putea participa în tabăra de tabăra de dezvoltare comunitară şi organizaţională. Tabăra va urmări:
- să dezvolte abilităţile de planificare şi scriere de proiecte (în cadrul taberei vom scrie 5 proiecte de follow-up pentru Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos),
- să consolideze capacitatea asociaţiei prin planificarea unei strategii de dezvoltare pentru următorii 5 ani (organizaţia are ca misiune dezvoltarea comunitară),
- să dezvolte abilităţile participaţilor de a lucra în echipă, să contribuie la motivaţia acestora de a participa activ şi de a aduce o schimbare pozitivă în comunitate.
Organizaţia deţine o revistă europeană „European Dignities”, astfel că în această lună va fi elaborat un număr dedicat rezultatelor Centrului de Voluntariat Tîrgu Frumos.


Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că eşti interesat/ă să fii voluntar în cadrul Centrului de Voluntariat. Aşadar te invităm să faci primul pas şi să te înscrii în baza de date a asociaţiei: http://goo.gl/forms/GE7zJclUxI. Te vom contacta şi te vom invita să participi la un super-curs de pregătire, unde ne vom cunoaşte, vei afla cum poţi planifica un eveniment de succes şi îţi vei dezvolta noi abilităţi. Termenul limită de înscriere este 20 aprilie 2015. 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org, precum şi adresa Fondului ONG: www.fondong.fdsc.ro.

Urmăritori

ASIRYS in Social Media

Ne-au citit....