Rezultatele verificării rapoartelor de evaluare ale Centrelor de Voluntariat Tîrgu Frumos

"Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos" a fost un proiect implementat în perioada 1 aprilie 2015 - 30 aprilie 2016, fiind finanţat de granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Centrul de Voluntariat Tîrgu Frumos a contribuit la dezvoltarea comunităţii Tîrgu Frumos şi a zonelor rurale limitrofe, prin voluntariat. În cele 13 luni de implementare, prin amenajarea a două centre de voluntariat în cadrul a două instituţii publice: în Casa de Cultură „Garabet Ibrăileanu” şi în Palatul Copiilor, filiala Tîrgu Frumos (Clubul Copiilor) am format peste 120 de voluntari activi, am organizat peste 370 de evenimente şi am implicat peste 6200 de beneficiari, dintre care 44% au fost din mediul rural. 

Ambele centre au avut grupuri ţintă diferite, iar experienţele cu instituţiile implicate au contribuit la dezvoltarea culturală a comunităţii, la promovarea cetăţeniei active, la includerea mai multor beneficiari din grupuri vulnerabile şi la consolidarea capacităţii organizaţiei.  

În cadrul Centrului de Voluntariat Tîrgu Frumos am dezvoltat două tabere de formare pentru cei mai activi voluntari ai asociaţiei, unde tinerii şi-au dezvoltat competenţele antreprenoriale, au scris 5 proiecte şi au elaborat strategia organizaţiei pentru următorii 5 ani. De asemenea, Centrul de Voluntariat a contribuit la dezvoltarea a două proiecte internaţionale. În lunile iulie şi august, am găzduit în cadrul centrelor, prin proiecte Erasmus Plus, 45 de tineri din 9 ţări. Pentru următorii ani, priorităţile nostre vor fi acţiunile şi proiectele dedicate protecţiei mediului şi dezvoltarea rurală.


În cadrul acestui proiect, am întocmit două rapoarte de evaluare. Unul a fost intermerdiar, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 ianuarie 2016, iar celălalt final, pentru perioada 1 februarie - 30 aprilie 2016. Mai jos puteţi citi concluziile verificării rapoartelor de evaluare, oferite de Fondul ONG în România.

Rezultatele evaluării raportului intermediar


- Raportul intermediar, în varianta sa finală a fost completat în formatul solicitat şi conţine informaţii relevente aferente perioadei de raportare.

- Promotorul a transmis documente justificative pentru activităţile desfăşurate în perioada de raportare. Documentele transmise atestă realizarea modulelor de formare/informare a persoanelor interesate cu privire la oportunităţile de voluntariat, sunt anexate centralizatoare ale înscrierii voluntarilor în programul de voluntariat, documente specifice managementului de voluntari, centralizatoare ale evenimentelor realizate în comunitate, acorduri de parteneriat/protocoale de colaborare cu instituţiile din localitate, fotografii, link-uri pentru video-uri, materiale de promovare şi comunicare, etc.

- Deşi au fost semnalate mici dificultăţi în implementare, Promotorul a dat dovadă de creativitate şi inovaţie în abordarea lor, astfel că acestea nu au influenţat realizarea obiectivelor şi atingerea rezultatelor.


- Rezultatele obţinute în perioada de implementare sunt conforme cu cele propuse în cererea de finanţare şi modificările ulterioare şi se pot identifica prin documente justificative. Rezultatele sunt remarcante că impact în comunitate şi uneori depăşesc estimările din Cererea de finanţare.

- Măsuri de asigurare a impactului: înfiinţarea a două centre de voluntariat în 10 luni de implementare proeict, care au program şi grupuri tintă diferite; organizarea a 270 de evenimente adresate tuturor categoriilor sociale şi de vârstă; organizarea de evenimente şi activităţi de voluntariat în comunitate a crescut gradul de implicare a cetăţenilor (în special al tinerilor) în activităţi comunitare; implicarea instituţiilor în activităţi în special culturale în comunitate a crescut semnificativ că urmare a partenerierii cu Asociaţia Super Tineri. Înfiinţarea celor două centre de voluntariat au facilitat organizarea de evenimente în jurul lor. Implicarea celor 80 de voluntari în organizarea de activităţi în cadrul proiectului le-a dezvoltat acestora abilităţile organizatorice şi de management şi le-a crescut motivaţia.


- Măsuri de asigurare a sustenabilităţii: printr-o parte din evenimentele realizate în proiect organizaţia încearcă să identifice şi tipuri de activităţi care ar putea asigura sustenabilitatea financiară a acesteia.  Din punct de vedere al activităţilor, asociaţia şi-a format un grup de voluntari motivaţi să continue organizarea de activităţi de voluntariat în perioada post proiect.

- Deşi proiectul se axează mai degrabă pe promovare în mediul local şi regional, apariţiile în media online sunt foarte multe, iar activităţile organizate în comunitate foarte vizibile (în special evenimentele organizate cu colaborarea primăriei şi care s-au întins pe perioadă mai multor zile – tip Festivaluri). Toate comunicatele şi invitaţiile lansate de organizaţie deţin elementele de identitate vizuală a programului.

Proiectul are potenţial de a fi considerat best practice pentru acest tip de intervenţie în comunitate: colaborarea cu autorităţile şi instituţiile locale ale Promotorului a dus la maximizarea eforturilor în promovarea voluntariatului într-o comunitate mică şi aparent fără iniţiativă de implicare civică.Rezultatele evaluării raportului final

- Raportul a fost însoţit de documente justificative care să demonstreze realizarea activităţilor. Ţinând cont că activităţile în cadrul proiectului au fost numeroase şi variate au fost pregătite centralizatoare în care sunt detaliate tipurile de activităţi, numărul de participanţi şi voluntarii ce le-au organizat. Au fost transmise materiale de promovare şi diseminare, fotografii şi video de la activităţile organizate în ambele centre de voluntariat, documente care să justifice organizarea celor 2 tabere pentru voluntari, etc.


- Au fost întâmpinate două dificultăţi majore: 1. Neatingerea indicatorului privind numărul de voluntari care organizează evenimente (134 în loc de 200). Ţinând cont însă că numărul de evenimente organizate depăşeşte indicatorul estimat în cererea de finanţare (370 faţă de 200 estimate), la fel şi numărul de cetăţeni implicaţi sau participanţi la aceste evenimente, se poate considera că activitatea şi-a îndeplinit scopul. 2. Relocarea pentru o perioadă de 2 luni din Centrul de Voluntariat de la Casa de Cultură pentru folosirea acestei locaţii ca spaţiu pentru organizarea alegerilor locale. Evenimentul nu a afectat însă activităţile proiectului, având loc în afară perioadei de implementare. Ţinând cont de acest aspect, membrii şi voluntarii asociaţiei au gândit demersuri pentru a muta centrele de voluntariat în spaţii private.

- Obiectivul general al proiectului a fost atins prin organizarea a peste 300 de evenimente în comunitate încurajând astfel în principal tinerii să participe la viaţa comunităţii, să facă eforturi pentru a rezolva anumite probleme, să-şi asume responsabilităţi, voluntar.


- Rezultatele proiectului au un foarte mare impact în comunitate, în special în rândul tinerilor. În ciuda reticentelor părinţilor în anumite cazuri, tinerii au continuat să participe şi să organizeze activităţi în cele două centre de voluntariat, uneori reuşind să modifice percepţia adulţilor despre voluntariat şi despre potenţialul acestor activităţi de a contribui la dezvoltarea tinerilor în special şi a comunităţii la mod general. O parte din voluntari au contribuit la dezvoltarea strategiei organzaţiei pentru următorii 5 ani şi au propus 5 proiecte în care organizaţia ar trebui să se implice în perioada următoare. Organizaţia a devenit mult mai vizibilă în comunitate, mai ales prin intermediul parteneriatelor cu autorităţile şi instituţiile locale şi prin numărul foarte mare de evenimente organizate în ultimele 13 luni. Activităţile în cele două centre continuă. De la finalul proiectului până la depunerea raportului au mai fost organizate cca. 30 de evenimente.

- Din punct de vedere al vizibilităţii, activităţile organizate în cadrul proeictului au fost promovate prin canale diverse: social media, site-ul proiectului, apariţii la diverse emisiuni locale, afişe, anunţuri/prezentări în şcoli, etc. Cel puţin la nivelul tinerilor, organizaţia şi activităţile acesteia sunt foarte vizibile în localitate.

Ca o notă finală, pot declara că proiectul este unul dintre exemplele de bună practică de mobilizare a populaţiei într-o comunitate mică şi aparent fără inţiativă de implicare civică.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cum se formulează un obiectiv SMART?

Tîrgu Frumos - cele mai importante obiective turistice

Turism în Paşcani