Sports Activator: Volunteering as sports leaders

Between 1 August - 2 September 2019, we are hosting 15 volunteers from Bulgaria, Greece, Spain and Turkey. Together with 15 Romanian volunteers, they will develop a Experiential Sport Center, will promote sports and healthy lifestyle in 10 local communities and will develop an European Sport event that will be implemented in 5 countries. 

Here you can check an album that presents the planning and preparation process for the volunteering activities. 

To support the volunteers, we will involve 5 mentors. First of them is Victor Popa alias Domnul de Karate. Victor is from Bucharest, has 20 years experience in the field of sports and during his career worked with thousand of children. He helped the volunteers to plan the first sport event for the children of Ruginoasa. 

Sports Activator is co-funded by Erasmus+ Sport Programme, with the support of European Union.


Între 1 August - 2 Septembrie 2019, găzduim 15 voluntari din Bulgaria, Grecia, Spania şi Turcia. Împreună cu 15 voluntari români, aceştia vor dezvolta un centru sportiv experienţial, vor promova sportul şi viaţa sănătoasă în 10 comunităţi şi vor crea un eveniment sportiv european ce va fi implementat în 5 ţări.


Aici puteţi vizualiza într-un album foto cum decurge procesul de planificare şi pregătire a activităţilor de voluntariat.


Pentru a sprijini formarea voluntarilor noştri ca lideri sportivi, vom implica 5 mentori. Primul dintre ei este Victor Popa alias Domnul de Karate din Bucureşti, ce are 20 de ani de experienţă în domeniul sportiv şi care a lucrat cu mii de copii de-a lungul carierei sale. Victor i-a ajutat pe voluntari să planifice primul eveniment sportiv dedicat copiilor din Ruginoasa.

Sports Activator este cofinanţat de Programul Erasmus+ Sport, cu sprijinul Uniunii Europene.
Urmăritori

ASIRYS in Social Media

Ne-au citit....