Mentor pentru un boboc

Absolvirea clasei a VIII-a reprezintă pentru elevii Şcolii cu clasele I – VIII Cucuteni nu doar promovarea de la ciclul gimnazial la cel liceal, ci şi trecerea de la mediul rural la mediul urban. Aceste schimbări reprezintă transformări majore în viaţa oricărui adolescent, transformări ce necesită, în funcţie de personalitatea fiecăruia, perioade mai scurte sau mai îndelungate de adaptare. În urma aplicării chestionarelor de orientare şcolară şi profesională, cei mai mulţi elevi au indicat nevoia de a primi mai multe informaţii şi a intra în contact cu elevi de liceu. Pentru ca perioadă mai sus amintită să fie una cât mai scurtă, stabilirea de legături cu mediul educaţional urban, implicarea în activităţi specifice liceenilor, îndrumarea într-o manieră non-formală, reprezintă soluţii viabile care să vină în completarea activităţilor de consiliere şi orientare din şcoală. Încă de la înfiinţare, Asociaţia ASIRYS s-a preocupat de identificarea soluţiilor de dezvoltare personală, socială şi comunitară a tinerei generaţii, fapt ce justifică oportunitatea încheierii unui parteneriat şcoală-ONG.


Parteneri implicaţi sunt aşadar:

 
A) Şcoala cu clasele I – VIII Cucuteni, cu sediul în com. Cucuteni, jud. Iaşi, tel. 0232717074, email: scoala_cucuteni5000@yahoo.com, cucuteni2011.scoli.edu.ro, reprezentată prin Director, prof. Mariana Barabulă şi prof. Andi Sâsâiac, responsabil cu orientarea şcolară şi profesională

B) Asociaţia SUPER TINERI (ASIRYS), cu sediul în Târgu Frumos, str. Buznei, nr. 8B, tel. 0746 065 744, email: supertineri@yahoo.com, site: www.tirgufrumos.ro, blog: asirys.blogspot.com, reprezentată prin Mihaela Diana Podariu, Preşedinte.

Obiectul parteneriatului îl reprezintă colaborarea dintre instituţiile partenere în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni menite să faciliteze incluziunea grupului ţintă în mediul educaţional urban în general şi în climatul liceal în particular. 

Grup ţintă: Elevii clasei a VIII-a ai Şcolii cu clasele I – VIII Cucuteni, ceilalţi elevi ai şcolii
 
Scopul parteneriatului:
Prin intermediul activităţilor propuse pentru a fi desfăşurate în parteneriat, acordul doreşte să vină în întâmpinarea nevoii elevilor de a se informa şi adapta cât mai uşor la modul de viaţă pe care îl presupune statutul de licean. În plus, se va urmări dezvoltarea abilităţilor elevilor de viaţă în comunitate, de a manifesta un comportament pro-social, de a practica voluntariatul etc.
Parteneriatul doreşte să cultive în rândul elevilor valori personale puternice şi o atitudine constructivă nu numai faţă de şcoală, ci şi faţă de comunitate, în ale cărei evenimente este necesară implicarea fiecăruia.

Angajamentele părţilor:

A) Şcoala cu clasele I – VIII Cucuteni se angajează:
- Să colaboreze în permanenţă la conceperea şi implementarea activităţilor din cadrul parteneriatului;
- Să întocmească documentaţia necesară bunei desfăşurări a activităţilor din parteneriat, conform normelor şi cutumelor şcolare;

- Să invite Asociaţia ASIRYS la propriile evenimente;
- Să faciliteze Asociaţiei ASIRYS, pe cât posibil, desfăşurarea de activităţi în comuna Cucuteni
- Să disemineze activităţile desfăşurate în parteneriat pe canalele proprii;
- Să evite orice situaţie de risc ce ar putea afecta bună desfăşurare a activităţilor din parteneriat;

B) Asociaţia ASIRYS se angajează:
- Să colaboreze în permanenţă la conceperea şi implementarea activităţilor din cadrul parteneriatului;
- Să permită implicarea elevilor Şcolii cu clasele I – VIII Cucuteni în acţiunile proprii;
- Să faciliteze, pe cât posibil, Şcolii cu clasele I – VIII Cucuteni desfăşurarea de activităţi în oraşul Târgu Frumos;
- Să disemineze activităţile desfăşurate în parteneriat pe canalele proprii;
- Să evite orice situaţie de risc ce ar putea afecta bună desfăşurare a activităţilor din parteneriat;

Evaluarea şi diseminarea activităţilor:

- Se va întocmi un portofoliu al parteneriatului din care vor face parte toate documentele relevante. În plus, vor fi adăugate alte documente de evaluare cantitativă şi calitativă (diplome, apariţii mass-media, produse finale, etc.); 
- Se va realiza o prezentare power point a activităţilor, ce va fi expusă la diferite evenimente ale şcolii, precum şi în cadrul şedinţelor specifice (comisii metodice, consilii profesorale, etc.);
- Şcoala cu clasele I – VIII Cucuteni va amenaja un panou unde vor fi expuse imagini de la activităţile din cadrul parteneriatului;
- Se va realiza un album foto online cu activităţile desfăşurate, care va fi publicat pe site-ul web al şcolii, precum şi pe platforma Facebook. 

Durată: 
Parteneriatul se încheie pe perioada anului şcolar 2011 – 2012 şi poate fi prelungit cu acordul ambilor parteneri.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cum se formulează un obiectiv SMART?

Tîrgu Frumos - cele mai importante obiective turistice

Turism în Paşcani