Sursă de finanţare pentru copii şi tineri vulnerabili

Finanţator: Guvernul statelor Norvegia, Islanda, Liechtenstein, prin mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE)

Operatorul programului: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)


Este o schemă de granturi mici (40.000 - 200.000 euro) şi se adresează copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc care trăiesc în comunităţi din zone rurale sau urbane, de dimensiuni medii şi mici (unităţi administrative cu cel mult 15.000 de locuitori), cu populaţie de romi numeric relevantă ce se confruntă cu probleme economice şi sociale.


Buget: 5.176.471 euro


Obiectivele programului

 • Implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate grupurilor de copii şi tineri vulnerabili, care se confruntă cu riscuri specifice, în vederea promovării incluziunii sociale 
 • Dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să îmbunătăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile şi excluziunea lor socială şi economică

Rezultate aşteptate
 • Înfiinţarea unor noi servicii sau a unor componente noi în cadrul unor servicii deja existente care să ofere asistenţă integrată pentru un număr de 7.000 de copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc (din care 2.000 de copii şi 800 de tineri de etnie romă); 
 • 8.000 de părinţi/tutori ai copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc (dintre care 3.000 de etnie romă) care primesc servicii specifice de suport; 
 • 300 de profesionişti (inclusiv de etnie romă) care furnizează servicii copiilor/tinerilor aflaţi în situaţii de risc instruiţi; 
 • Îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, în special în rândul copiilor de etnie romă, inclusiv creşterea accesului şi participării la educaţia preşcolară; 
 • Creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa educaţiei în rândul familiilor de etnie romă şi a comunităţilor locale, în general; 
 • O mai bună dezvoltare a abilitaţilor de viaţă în rândul copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi sau aparţinând altor grupuri vulnerabile; 
 • Profesionişti mai bine pregătiţi pentru lucrul cu copiii şi tinerii, respectiv în rândul celor implicaţi în problematica incluziunii sociale; 
 • Creşterea gradului de acces la servicii adaptate nevoilor copiilor şi tinerilor la risc; 
 • Adoptarea de măsuri coerente, la nivel local şi regional, care să vizeze inegalităţile, discriminarea şi marginalizarea şi care să fie iniţiate, în mod participativ, de către actorii instituţionali locali şi de societatea civilă; 
 • Profesionişti mai bine pregătiţi pentru lucrul cu copiii şi tinerii, respectiv în rândul celor implicaţi în problematica incluziunii sociale; 
 • Creşterea gradului de acces la servicii adaptate nevoilor copiilor şi tinerilor la risc; 
 • Adoptarea de măsuri coerente, la nivel local şi regional, care să vizeze inegalităţile, discriminarea şi marginalizarea şi care să fie iniţiate, în mod participativ, de către actorii instituţionali locali şi de societatea civilă; 
 • Dezvoltarea unor relaţii relevante de parteneriat între factorii interesaţi implicaţi în promovarea incluziunii sociale şi în combaterea discriminării.

Ghidul se poate descărca de AICI, iar mai multe informaţii se găsesc AICI