Youth Wiki - o nouă platformă pentru tineri

Wiki pentru tineri (Youth Wiki) este enciclopedia online a Europei în domeniul politicilor naționale pentru tineret. Platforma prezintă o bază de date cuprinzătoare a structurilor, politicilor și acțiunilor naționale care sprijină tinerii. Aceasta acoperă cele opt domenii principale de acțiune identificate în Strategia UE pentru tineret 2010-2018: educația și formarea, ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial, sănătatea și bunăstarea, participarea, activitățile de voluntariat, incluziunea socială, tineretul și lumea, precum și creativitatea și cultura.

Ce este Wiki pentru tineri?
Wiki pentru tineret este o platformă online care oferă informații despre politicile de tineret ale țărilor europene.

Obiectivul principal al Youth Wiki este sprijinirea cooperării europene bazate pe dovezi în domeniul tineretului. Acest lucru se realizează prin furnizarea de informații privind politicile naționale în sprijinul tinerilor - într-un mod prietenos și actualizat în mod continuu - în urma adoptării unui cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului 2010-2018 (Strategia UE pentru tineret).

Scopul general este de a ajuta Comisia Europeană și statele membre în luarea deciziilor prin furnizarea de informații privind stadiul actual al reformelor și inițiativelor. Colectarea de informații calitative permite, de asemenea, schimbul de informații și abordări inovatoare și poate susține activitățile de învățare reciprocă.

În prezent, 27 de țări participă la Wiki pentru tineret.

Care este conținutul paginilor Wiki ale tinerilor?

 
Conținutul Wiki-ului pentru tineret este alcătuit din prioritățile politice stabilite de Comisia Europeană și de statele membre în cadrul cooperării europene în domeniul tineretului.

În special, acesta este dezvoltat în vederea sprijinirii angajamentelor majore la nivel european și a evoluției politicilor pentru domeniile de acțiune identificate în Strategia UE pentru tineret.

Informațiile sunt furnizate și actualizate anual de corespondenții naționali (NC), desemnați de guvernele fiecărei țări participante. Este esențial calitativ și permite analiza reformelor și tendințelor în orientările politice din țările participante.

Principala sursă de informații constă în documente oficiale provenite de la autoritățile naționale de nivel înalt din domeniul tineretului, adică autoritățile responsabile cu politica de tineret din fiecare țară.

De asemenea, NC se referă la studii, sondaje, analize sau evaluări efectuate direct de către autoritățile publice sau comandate centrelor de cercetare, experților, grupurilor de reflecție și altor instituţii similare.


Informaţii despre România, se găsesc AICI.