Cum se formulează un obiectiv SMART?

De ceva timp suntem partenerii Fundației Kids Rights din Olanda, sub îndrumarea cărora implementăm programul Changemakers. Până în prezent ne-am întâlnit cu 30 de copii cu vârstele între 10 și 17 ani, din Târgu Frumos și comunele limitrofe, cu care am realizat 4 ateliere de pregătire în domeniul managementului de proiecte pe tema drepturilor copiilor. Ne simțim inspirați și motivați să-i sprijinim pe copiii comunității noastre să dezvolte și să implementeze primul lor proiect pentru că știm că această experiență are potențialul de a-i transforma în lideri și promotori ai schimbării sustenabile în comunitățile mici. 

A doua etapă, după participarea la atelierul de formare de manageri de proiecte, este scrierea proiectului. Formularul de aplicație este destul de simplu, cea mai provocatoare parte fiind definirea obiectivelor SMART. De aceea, ca să-i ajutăm pe managerii noștri de proiecte în domeniul drepturilor copiilor, să-și formuleze corect obiectivele, am decis să scriem un întreg articol despre cum se formulează un obiectiv SMART. 

SMART este un acronim al caracteristicilor considerate importante în definirea unui obiectiv. Aceste caracteristici sunt următoarele:
S – specific;
M – măsurabil;
A – (de) atins/abordabil;
R – relevant;
T – încadrat în timp.

Specific înseamnă că un obiectiv trebuie să descrie exact ceea ce se dorește a se obține.
Un obiectiv specific este foarte clar exprimat, nu lasă loc de îndoieli. Un obiectiv specific diferă, în primul rând, de unul general. El vizează rezultate concrete, nu generale. Un exemplu de obiectiv formulat general este: “organizarea unui seminar pentru copiii instituției X”. Un exemplu de obiectiv specific – “organizarea unui seminar pe tema reciclării bateriilor pentru 30 de elevi din clasa a VIII-a, de la Școala X, din Târgu Frumos”. Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu Specific, folosiți întrebări precum: – Cine va fi implicat? – Ce vreau să fac? – Cum vreau să fac? – Care este grupul țintă?
 
Măsurabilînseamnă că un obiectiv poate fi cuantificat, fie cantitativ, fie calitativ.
Un obiectiv măsurabil este cel care permite stabilirea cu exactitate a faptului că acesta a fost atins ori nu sau în ce măsura a fost atins. De asemenea, un obiectiv măsurabil permite monitorizarea progresului atingerii lui. În exemplul de mai sus, prin compararea situației de la un moment dat cu obiectivul, se poate măsura dacă a fost atins ori nu sau în ce măsură a fost atins (de exemplu: 80%, dacă la seminar au participat doar 24 de copii). Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu Măsurabil, utilizați întrebări precum: – Cât de mult(ă)? – Cât de mulți(e)?

Abordabil/de Atins/Realizabil înseamnă că un obiectiv poate fi într-adevăr atins.
Prin definirea obiectivului nu se propune realizarea a ceva imposibil de atins în condițiile date (de exemplu nu se poate realiza eradicarea sărăciei în lume într-o săptămână), iar obiectivul în cauză poate fi atins în condițiile proiectului, de către persoana care este responsabilă de realizarea lui. Așadar, trebuie ținut cont de resursele existente, capacitatea echipei de proiect, timpul disponibil necesar. Obiectivele nu trebuie să depindă de acțiunile unor alte persoane și organizații decât cea care are responsabilitatea realizării lor. Legat de obiectivul: “organizarea unui seminar pe tema reciclării bateriilor pentru 30 de elevi din clasa a VIII-a, de la Școala X, din Târgu Frumos“, acesta nu va fi realizabil dacă cei care îl vor facilita nu vor avea cunoștințe temeinice despre cum se pot recicla bateriile. Așadar tânărul care pregătește proiectul, trebuie să se asigure că este suficient de motivat să învețe despre subiectul propus, are resursele necesare și metodele potrivite pentru a transmite informații despre subiectul ales către alți copii. Managerul de proiect/changemaker-ul poate invita pe cineva cu experiență să faciliteze seminarul în anumite cazuri, când obiectivul propune teme complexe, însă trebuie să se asigure dinainte că are resursele și sprijinul necesare.

Relevant înseamnă că realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de proiect.
Realizarea unui obiectiv trebuie să contribuie la atingerea unui obiectiv mai mare, mai general, care urmărește un anumit impact. În cazul de mai sus, în care obiectivul este “organizarea unui seminar pe tema reciclării bateriilor pentru 30 de elevi”, impactul proiectului este creșterea nivelului de educație în domeniul protecției mediului. Dacă impactul vizat ar fi altul, de exemplu, dezvoltarea personală a participanților, atunci proiectul nu este relevant pentru Programul Changemakers care vizează promovarea drepturilor copiilor și a obiectivelor globale. Relevanța unui obiectiv se evaluează în raport cu obiectivul general al proiectului, în cazul nostru al programului.

Încadrat în Timpînseamnă că obiectivul conține data până la care este prevăzut a se realiza.
Legat de un obiectiv încadrat în Timp, trebuie menționat în obiectiv până la ce dată acesta trebuie să se realizeze. Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu încadrat în Timp, utilizați întrebări precum: – Când? – Până când? – În ce perioadă?

Așadar, respectând cele 5 criterii SMART, exemplu nostru de obiectiv s-ar transforma de la
“organizarea unui seminar pentru copiii instituției X” la
“creșterea nivelului de educație în domeniul protecției mediului prin organizarea unui seminar pe tema reciclării bateriilor pentru 30 de elevi din clasa a VIII-a, de la Școala X, din Târgu Frumos, în data de 15 decembrie 2020”.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Tîrgu Frumos - cele mai importante obiective turistice

Turism în Paşcani