Premiul CESE 2017 pentru Societatea Civilă

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile (OSC) înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care sunt active la nivel local, național, regional sau european. În plus, el este deschis persoanelor particulare.

Organizațiile societății civile sunt organizații ai căror membri sunt implicați activ în modelarea afacerilor publice pe baza propriilor lor preocupări și pornind de la cunoștințele, capacitățile și domeniul lor specific de acțiune. Acestea acționează în mod autonom, iar participarea în cadrul lor presupune ca membri ai publicului larg să își asume angajamentul de a lua parte la activitățile și eforturile lor.

Societatea civilă organizată – partenerii sociali și alte organizații – joacă un rol important în identificarea de oportunități pentru crearea de locuri de muncă satisfăcătoare și durabile și în încurajarea spiritului antreprenorial, în special pentru grupurile de populație subreprezentate și dezavantajate. Aceasta adoptă adesea soluții interpersonale, esențiale pentru a aborda nevoile persoanelor celor mai îndepărtate de piața forței de muncă.

În acest context, obiectivul specific al Premiului pentru societatea civilă pe 2017 este de a răsplăti inițiative inovatoare de pe teritoriul UE care vizează integrarea nou-veniților pe piața forței de muncă (cum ar fi tinerii, în special cei care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), și persoanele care provin din familii de migranți), și a tuturor persoanelor îndepărtate de piața forței de muncă și care necesită un sprijin specific (cum ar fi șomerii de lungă durată, femeile „desprinse” de piața forței de muncă, persoanele cu handicap sau aparținând unor grupuri etnice minoritare și persoanele care trăiesc în sărăcie). Aceste inițiative trebuie să fi fost puse deja în aplicare sau să se afle în curs de desfășurare. Inițiativele planificate, dar care încă nu au început la 8 septembrie 2017 (data limită pentru depunerea cererilor) sunt excluse. Pentru a fi eligibile, activitățile trebuie să acopere cel puțin unul dintre următoarele domenii:

- să favorizeze punerea în aplicare și respectarea efectivă a principiului nediscriminării în ceea ce privește integrarea pe piața forței de muncă;

- să permită integrarea efectivă a nou-veniților și a persoanelor defavorizate pe piața forței de muncă – în cadrul unor locuri de muncă de calitate sau în calitate de antreprenori sau lucrători care desfășoară o activitate independentă;

- să dezvolte forme inovatoare de integrare pe piața forței de muncă a persoanelor defavorizate și vulnerabile – de exemplu în sectorul economiei sociale, în special prin intermediul întreprinderilor sociale de integrare profesională;

- să furnizeze persoanelor defavorizate și vulnerabile un loc de muncă stabil sau protejat, într-un mediu sigur și benefic, asigurându-le o tranziție efectivă către un loc de muncă pe termen lung;

- să furnizeze servicii de orientare și de consiliere individualizată pentru persoanele aflate în șomaj în ceea ce privește integrarea pe piața forței de muncă (de exemplu, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, informații și consiliere profesională);

- să ofere posibilități de învățare și formare personalizată și individualizată pentru dezvoltarea competențelor/recalificarea persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să aibă o mai bună capacitate de inserție profesională și să le responsabilizeze (de exemplu, într-un mediu protejat sau într-un mediu de lucru real);
 

- să urmărească sensibilizarea, să promoveze învățarea reciprocă și să disemineze bunele practici în materie de abordări alternative și inovatoare pentru integrarea pe piața forței de muncă a persoanelor, inclusiv a acelora care sunt cele mai îndepărtate de piața forței de muncă.Candidaturile pot fi redactate în oricare dintre limbile oficiale ale UE. Cu toate acestea, pentru a accelera procesul de evaluare, CESE ar dori să primească formularele de cerere în limba engleză sau franceză. 


Termenul final pentru depunerea candidaturilor este 8 septembrie 2017, la ora 23:59 (ora Europei Centrale).

CESE intenționează să acorde cel mult cinci premii. Premiul întâi este în valoare de 14 000 de euro. Valoarea celorlalte premii este de 9 000 de euro. Dacă premiul întâi revine mai multor laureați ex aequo, valoarea fiecărui premiu întâi va fi de câte 11 500 de euro pentru două premii întâi, de câte 10 600 de euro pentru trei premii întâi, de câte 10 250 de euro pentru patru premii întâi și de câte 10 000 de euro pentru cinci premii întâi. Comitetul nu are obligația să acorde toate cele cinci premii. CESE își rezervă dreptul de a decide să nu acorde niciun Premiu pentru societatea civilă.
 
Mai multe informaţii, aici: SITE