Rezultatele proiectului Arts Lab 1.0

Proiectul Arts Lab a fost un proiect de voluntariat, care a implicat 4 voluntari, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, din Spania, Franța, Italia și Belgia. Proiectul a fost coordonat şi găzduit de Asociaţia SUPER TINERI (ASIRYS) în Târgu Frumos, jud. Iaşi, fiind finanțat de Programul Erasmus Plus, cu sprijinul Uniunii Europene. 

Arts Lab 1.0 a implicat voluntari pasionaţi de arte în domeniile picturii, muzicii, fotografiei, dansului (contemporan și balet) şi a lucrului manual, care au realizat activităţi atât în mediul urban, cât şi în mediul rural.

Scopul proiectului, de a implica tineri cu oportunităţi reduse în activităţi artistice de voluntariat şi de educaţie nonformala, a fost îndeplinit. Majoritatea obiectivelor proiectului au fost depăşite, astfel:

- 4 voluntari internaţionali s-au dezvoltat personal prin cursuri de formare, prin crearea şi furnizarea către 100 de copii şi tineri cu oportunităţi reduse din Târgu Frumos şi satele limitrofe, a unui pachet de activităţi creative şi artistice: cursuri de dans, de pictură, de muzică, fotografie, ateliere de gătit, meşteşuguri şi alte activităţi culturale inspirate din patrimoniul cultural al fiecărei ţări implicate, pe termen lung;

- Au fost promovate educaţia nonformală, voluntariatului şi programul Erasmus + în 17 comunităţi (Cucuteni, Butea, Iaşi, Paşcani, Costeşti, Ruginoasa, Lungani, Zmeu, Podu-Iloaie, Târgu Frumos, Făleşti, Ciurbesti, Oţeleni, Miclauseni, Crucea, Farcășeni, Hârlău), fiind implicate peste 25 de organizaţii, şcoli şi licee din regiunea nord-est şi peste 600 de copii, tineri şi adulţi. Inițial am planificat să ajungem cu Caravana în 5 comunități.

- A crescut accesul la activităţi artistice de dezvoltare personală şi voluntariat a peste 150 de copii şi tineri din zona organizaţiei gazdă, 100 dintre aceștia fiind cu oportunități reduse.

Temele abordate în proiect au fost incluziune socială, moştenirea culturală, creativitatea şi cultura. Activităţile desfăşurate de voluntari în timpul proiectului au fost diverse şi au implicat dezvoltarea abilitaţilor şi competențelor sociale, interculturale, civice şi antreprenoriale.

Rezultate proiectului au fost:

- Dezvoltarea personală a voluntarilor prin metode de tipul „learning by doing”.
- Creşterea spiritului antreprenorial şi de iniţiativă – voluntarii au implementat proiecte personale şi activităţi creative, aceştia au participat la activităţi asumându-şi reponsabilitatea şi lucrând în echipe multiculturale.
- Creşterea stimei de sine şi a constintei asupra propriilor atuuri.
- Dezvoltarea abilitaţilor de a comunica într-o limbă străină (engleză şi romană).
- Sporirea cunoştinţelor interculturale nu doar despre ţara gazdă, ci şi despre celelalte ţări participante.
- Implicarea activa în viaţa comunităţii şi identificarea de instrumente utile de implicare activă.
- Cunoaşterea oportunităţilor oferite de proiectele europene şi asumarea valorilor EU.
- Creşterea motivaţiei de a participa în viitor în proiecte de educaţie nonformala şi training.

Prin caravana şi evenimentul Folcloristica, tinerii au avut posibilitatea de a se exprima liber, de a veni cu idei creative, de a încerca lucruri noi, de a depăşi bariere culturale, de a cunoște noi culturi.

În urma activităţilor proiectului, în etapa dedicată follow-up-ului au fost dezvoltate noi proiecte, în acest moment Arts Lab a devenit un program pe termen lung al asociaţiei, fiind implementat în 2020 - Arts Lab 2.0 şi urmând să fie implementat Arts Lab 3.0, în 2021.

Voluntarii au fost implicaţi în organizarea de ateliere de lucru şi o diversitate de activităţi destinate tinerilor dezavantajaţi din Târgu Frumos şi din peste 17 oraşe, sate şi comunităţi limitrofe. În acest fel, voluntariatul a fost promovat ca fiind modul cel mai concret cu putinţă în care tinerii pot face cunoştinţă cu dezvoltarea personală şi cu viitoarele lor meserii. Prin acest proiect de voluntariat, am implicat peste 600 de copii şi tineri din comunităţile locale, care au experimentat metode non-formale, descoperind prin prezenta voluntarilor în România şi prin ateliere creative, informaţii despre oportunităţile de dezvoltare oferite de Erasmus şi de noul program, Corpul European de Solidaritate. Astfel prin interacţiunea cu voluntarii europeni, comunităţile au devenit mai deschise, mai tolerante şi mai aproape de conceptul de cetăţenie europeană.

Parteneriatele stabilite în cadrul proiectului, atât la nivel internaţional, cât şi local, au susţinut transferul de bune practici şi crearea unei reţele care a cooperat ulterior şi va continua să coopereze în cadrul altor proiecte şi programe.

Prin faptul că 4 tineri europeni au fost dispuşi să ofere două, şase sau nouă luni din viaţa lor pentru a promova voluntariatul, a lucra cu tineri dezavantajaţi, ei însuşi fiind dintr-o categorie cu oportunităţi reduse, comunităţile şi reprezentanţii acestora au învăţat ce înseamnă spiritul de solidaritate, toleranța, apropiindu-se mai mult de ceea ce urmăreşte politica de coeziune europeană. 

Proiectul a contribuit la creşterea capacităţii organizaţionale şi la creşterea atractivităţii programelor de voluntariat dezvoltate de asociaţie, prin faptul că a determinat dezvoltarea de metodologii şi experienţe relevante. Ne-am îmbunătăţit procedurile de recunoaştere şi validare a competențelor dobândite în timpul stagiilor de voluntariat, personalul/lucrătorii de tineret au devenit mai calificaţi în procesul de instruire, au fost îmbunătăţite metodele şi practicile muncii pentru tineret pentru stimularea participării active a tinerilor, precum şi includerea grupurilor dezavantajate. De asemenea, în urma acestui proiect, am fost motivaţi să depunem eforturi mai mari pentru a ne muta într-un nou centru de voluntariat, mai spaţios, care dispune de o infrastructură optimă pentru a livra activităţi non-formala de calitate.
 
Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cum se formulează un obiectiv SMART?

Tîrgu Frumos - cele mai importante obiective turistice

Turism în Paşcani