Postări

Se afișează postări din decembrie, 2017

Tips for carrying out a training course

Imagine
The success of a training course is the result of a long preparation. Here you can find some useful tips: Before the training   • Plan everything in advance: agenda, working team, space, materials necessary, eventual local transport, accommodation etc. • Analyse the motivation, educational background and expectation of each participant. It’s important to have a homogeneous group in terms of motivations and skills, in order to deliver a successful TC. • Before the arrival send all the useful information to the participants, taking in consideration the multicultural aspects and special needs. During the training   • Follow a gradual learning flow! After an introductory session (presentation of the project, team and participants), it is good to introduce the main topics (e.g.: urban garden and youth work) and, after, details of each topic. • Once you talk about gardening, bear in mind the idea of the garden as an educational and social tool! It is a training for youth workers willing

Youth Wiki - o nouă platformă pentru tineri

Imagine
Wiki pentru tineri (Youth Wiki) este enciclopedia online a Europei în domeniul politicilor naționale pentru tineret. Platforma prezintă o bază de date cuprinzătoare a structurilor, politicilor și acțiunilor naționale care sprijină tinerii. Aceasta acoperă cele opt domenii principale de acțiune identificate în Strategia UE pentru tineret 2010-2018: educația și formarea, ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial, sănătatea și bunăstarea, participarea, activitățile de voluntariat, incluziunea socială, tineretul și lumea, precum și creativitatea și cultura. Ce este Wiki pentru tineri? Wiki pentru tineret este o platformă online care oferă informații despre politicile de tineret ale țărilor europene. Obiectivul principal al Youth Wiki este sprijinirea cooperării europene bazate pe dovezi în domeniul tineretului. Acest lucru se realizează prin furnizarea de informații privind politicile naționale în sprijinul tinerilor - într-un mod prietenos și actualizat în mod continuu - în ur

Satele și orașele mici, catalizatori pentru dezvoltarea rurală

Imagine
Acest raport a fost publicat de Comitetul Economic şi Social European şi este realizat de Tom Jones. Noi am găsit utile informaţiile ce vizează provocările şi oportunităţile din satele şi oraşele mici, cu atât mai mult cu cât misiunea noastră ca organizaţie e dezvoltarea comunităţilor mici.  "1. Concluzii și recomandări Concluzii 1.1    CESE (Comitetul Economic şi Social European) consideră că, în ciuda creșterii dezechilibrelor demografice și a declinului activității economice tradiționale, în numeroase sate și orașe mici există suficiente dovezi de bune practici care să justifice optimismul cu privire la un viitor durabil în multe așezări rurale, dacă nu chiar în toate. Aceste așezări pot reprezenta un catalizator pentru o regenerare rurală mai amplă și durabilă. 1.2    Totuși, optimismul depinde de un efort global și susținut, care să implice cetățeni și resurse financiare la toate nivelurile de guvernare și în toate cele trei sectoare: privat, public și societatea civilă.

Festivalul "Din Vatra Satului" - ediţia a IV-a

Imagine
„Din Vatra Satului” reunește obiceiuri şi tradiţii de iarnă într-un festival dedicat promovării folclorului din judeţul Iaşi. Evenimentul urmăreşte să încurajeze copiii şi tinerii să se implice în cunoaşterea şi păstrarea obiceiurilor, datinilor şi tradiţiilor de iarnă.  Festivalul constă în organizarea unei parade în satul Ţibăneşti, urmat de un concurs al obiceiurilor de iarnă între reprezentanţi ai satelor din judeţul Iaşi. Au confirmat participarea satele: Lețcani, Ruginoasa, Bălțați, Voinești, Ciurea, Ciurbești, Ipătele, Țibănești, Glodenii Gândului, Golăieşti, Jigoreni, Tungujei, Ţibăneşti. În continuare așteptăm confirmarea altor sate de a participa cu propriile obiceiuri de iarnă. De asemenea, pe scena festivalului vor urca artişti şi ansambluri consacrate. „Din Vatra Satului” a luat ființă în urmă cu 4 ani datorită Ludmilei Răchieru, organizatoarea festivalului, care împreună cu Primăria Țibănești și Asociația Super Tineri (ASIRYS) au dezvoltat inițiativa într-un eveniment