Proiecte Erasmus

Resurse

Oportunităţi

Vorbe cu Tîrg

Premiul CESE 2017 pentru Societatea Civilă

Friday, July 28, 2017

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile (OSC) înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care sunt active la nivel local, național, regional sau european. În plus, el este deschis persoanelor particulare.

Organizațiile societății civile sunt organizații ai căror membri sunt implicați activ în modelarea afacerilor publice pe baza propriilor lor preocupări și pornind de la cunoștințele, capacitățile și domeniul lor specific de acțiune. Acestea acționează în mod autonom, iar participarea în cadrul lor presupune ca membri ai publicului larg să își asume angajamentul de a lua parte la activitățile și eforturile lor.

Societatea civilă organizată – partenerii sociali și alte organizații – joacă un rol important în identificarea de oportunități pentru crearea de locuri de muncă satisfăcătoare și durabile și în încurajarea spiritului antreprenorial, în special pentru grupurile de populație subreprezentate și dezavantajate. Aceasta adoptă adesea soluții interpersonale, esențiale pentru a aborda nevoile persoanelor celor mai îndepărtate de piața forței de muncă.

În acest context, obiectivul specific al Premiului pentru societatea civilă pe 2017 este de a răsplăti inițiative inovatoare de pe teritoriul UE care vizează integrarea nou-veniților pe piața forței de muncă (cum ar fi tinerii, în special cei care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), și persoanele care provin din familii de migranți), și a tuturor persoanelor îndepărtate de piața forței de muncă și care necesită un sprijin specific (cum ar fi șomerii de lungă durată, femeile „desprinse” de piața forței de muncă, persoanele cu handicap sau aparținând unor grupuri etnice minoritare și persoanele care trăiesc în sărăcie). Aceste inițiative trebuie să fi fost puse deja în aplicare sau să se afle în curs de desfășurare. Inițiativele planificate, dar care încă nu au început la 8 septembrie 2017 (data limită pentru depunerea cererilor) sunt excluse. Pentru a fi eligibile, activitățile trebuie să acopere cel puțin unul dintre următoarele domenii:

- să favorizeze punerea în aplicare și respectarea efectivă a principiului nediscriminării în ceea ce privește integrarea pe piața forței de muncă;

- să permită integrarea efectivă a nou-veniților și a persoanelor defavorizate pe piața forței de muncă – în cadrul unor locuri de muncă de calitate sau în calitate de antreprenori sau lucrători care desfășoară o activitate independentă;

- să dezvolte forme inovatoare de integrare pe piața forței de muncă a persoanelor defavorizate și vulnerabile – de exemplu în sectorul economiei sociale, în special prin intermediul întreprinderilor sociale de integrare profesională;

- să furnizeze persoanelor defavorizate și vulnerabile un loc de muncă stabil sau protejat, într-un mediu sigur și benefic, asigurându-le o tranziție efectivă către un loc de muncă pe termen lung;

- să furnizeze servicii de orientare și de consiliere individualizată pentru persoanele aflate în șomaj în ceea ce privește integrarea pe piața forței de muncă (de exemplu, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, informații și consiliere profesională);

- să ofere posibilități de învățare și formare personalizată și individualizată pentru dezvoltarea competențelor/recalificarea persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să aibă o mai bună capacitate de inserție profesională și să le responsabilizeze (de exemplu, într-un mediu protejat sau într-un mediu de lucru real);
 

- să urmărească sensibilizarea, să promoveze învățarea reciprocă și să disemineze bunele practici în materie de abordări alternative și inovatoare pentru integrarea pe piața forței de muncă a persoanelor, inclusiv a acelora care sunt cele mai îndepărtate de piața forței de muncă.Candidaturile pot fi redactate în oricare dintre limbile oficiale ale UE. Cu toate acestea, pentru a accelera procesul de evaluare, CESE ar dori să primească formularele de cerere în limba engleză sau franceză. 


Termenul final pentru depunerea candidaturilor este 8 septembrie 2017, la ora 23:59 (ora Europei Centrale).

CESE intenționează să acorde cel mult cinci premii. Premiul întâi este în valoare de 14 000 de euro. Valoarea celorlalte premii este de 9 000 de euro. Dacă premiul întâi revine mai multor laureați ex aequo, valoarea fiecărui premiu întâi va fi de câte 11 500 de euro pentru două premii întâi, de câte 10 600 de euro pentru trei premii întâi, de câte 10 250 de euro pentru patru premii întâi și de câte 10 000 de euro pentru cinci premii întâi. Comitetul nu are obligația să acorde toate cele cinci premii. CESE își rezervă dreptul de a decide să nu acorde niciun Premiu pentru societatea civilă.
 
Mai multe informaţii, aici: SITE

What to expect from EVS?

Tuesday, July 25, 2017

This article, inspired by www.ec.europa.eu, tries to give clear information to volunteers and organisations about what can be expected in general terms before, during and after the service period.
Each volunteer carries with her/him ideas, expectations, needs and habits that deserve to find a respectful and trustful hosting environment, receptive of individual specificities. At the same time, Sending, Receiving and Coordinating Organisations often devote a great deal of time, energy and resources to set up an EVS project; they can therefore expect that the volunteer shows a similar level of respect for and trust in their commitment to develop activities in their local community.  
It is strongly recommended that potential volunteers read this article before agreeing to take part in an EVS project. 

Information and communication 

The volunteer has to be informed about the Erasmus+ Programme — its philosophy, aims, priorities and procedures — and how EVS projects are carried out. Prior to her/his departure, the volunteer must receive clear information about the EVS project, in particular about the tasks to be performed, accommodation, training and support. If the host placement is located in a live-in community, the volunteer must be informed about the rules and conditions that apply in such a community and which relate to her/him. Prior to her/his departure, the volunteer is responsible for informing the organisations about any circumstances that may influence her/his capability to carry out certain tasks and about any individual special needs. If necessary, she/he should provide accurate information about health-related issues. The volunteer must inform the Coordinating, Sending and Receiving Organisation about the exact dates of her/his departure and arrival. This information should be provided well in advance before the start of the service.  

Financial and administrative rules 
The volunteer must read, agree on and sign the EVS Agreement together with the Coordinating, Sending and Receiving Organisations. Each partner (including the volunteer) is responsible for respecting the project details as set out in the volunteering agreement and the EVS Agreement. Participation in EVS is free of charge for the volunteer. Except for a possible contribution to travel costs and expenses the volunteer encounters not directly linked to the project, the volunteer must not be charged, either fully or partially, directly or indirectly, for taking part in an EVS project. This implies that the volunteer is entitled to one return travel ticket between the sending country and the host country, and to insurance, food (meals or food money should be provided also on free days and during holiday periods) and local transport. During the entire volunteering period, including while on vacation, the volunteer is also entitled to a monthly or weekly allowance (pocket money). The amounts are as stated in the Programme Guide. The pocket money must not be aimed at covering costs related to the implementation of the project (for example local transport or food).
The volunteer has to be covered, throughout the voluntary service period, by the obligatory EVS group insurance plan set up by the European Commission. The volunteer must read carefully the insurance-related information found online. The volunteer can request and must receive help from the organisations in obtaining a visa, if so required by the legislation of the host country. If asked to do so in due time, the National/Executive Agency or SALTO can also issue letters supporting the volunteer's visa application. The volunteer is entitled to receive a Youthpass certificate, attesting her/his participation in EVS and the experience and skills she/he has acquired during the period of service (more info at www.youthpass.eu). Upon her/his return, the volunteer must complete a final report.  

Positive attitudes in EVS 
The volunteer should take an active role in setting up her/his EVS project together with the organisations, and this should be encouraged by the Sending, Receiving and Coordinating Organisation. The volunteer must respect the rules and the organisational structure of the Receiving Organisation. The volunteer must also abide by the laws in force in the host country. The volunteer must keep the Receiving Organisation informed about her/his whereabouts during the period of service. While abroad, the volunteer should give the Sending Organisation regular feedback on her/his experience and must evaluate the overall project with the Sending Organisation upon her/his return. 

Practical arrangements 
The Receiving Organisation must take care of the practical arrangements in order to support and guide the volunteer from the moment of his/her arrival in the host country. The volunteer is entitled to free board and lodging. Her/his accommodation must remain available for her/him throughout the entire service period, including holidays. The Receiving/Coordinating Organisation must ensure that the volunteer can live in safe and clean accommodation and can eat sufficient and healthy food. The volunteer must take good care of the accommodation that has been provided for her/him. The volunteer is entitled to two consecutive free days per week (unless arranged differently in mutual agreement between the volunteer and the organisation and explicitly stated in the volunteering agreement) and two days of holiday per month. Vacation periods and weekly rest days have to be agreed between the Receiving Organisation and the volunteer.  

Support, training and meetings 
Prior to departure, the volunteer must receive the EVS Info-Kit and be adequately prepared by the Sending/Coordinating Organisation for the stay abroad, according to her/his needs and in line with the EVS Training and Evaluation Cycle guidelines and minimum quality standards. Upon arrival in the host country volunteers in projects with a duration of more than two months have the right and obligation to take part in an on-arrival training session. Volunteers whose period of service lasts six months or more also have the right and obligation to take part in a mid-term evaluation session. The volunteer should receive appropriate task-related support and guidance to enable her/him to carry out the agreed tasks. If online language courses are provided as part of the project support from the Commission, the Coordinating organisation must ensure a proper followup and support to the volunteer in starting the course as early as possible and completing it. The same applies when funding is provided for language learning. A number of volunteers will take language tests before and after mobility. The final language test should be taken just before the completion of the Youthpass, at the end of mobility. The Receiving organisation has to oversee that the final test is taken by those volunteers who are given access to the testing scheme. In addition, the Receiving/Coordinating Organisation supports other language training, free of charge for the volunteer. The training can be formal or informal and the format, duration and frequency will depend on the needs of the volunteer, her/his project tasks and the resources available to the organisation. For personal support, the volunteer has a mentor with whom she/he will have regular meetings throughout the service period. The mentor must be appointed by the Receiving Organisation, and must not be the volunteer’s supervisor or be otherwise directly involved in the volunteer’s daily activities. The mentor should help the volunteer to get integrated within the organisation, the project and the local community. The mentor should help the volunteer with administrative issues, if necessary. The volunteer must accept the role of the mentor as the person responsible for her/his well-being and must attend the regular meetings organised by the mentor. At the end of the project, the volunteer should receive help from the Sending Organisation in evaluating the participation in EVS so as to gain the maximum benefit from her/his experience. If asked for, the volunteer should also get help in re-adjusting to life in her/his home country and for guidance in personal projects. After completing her/his period of service, the volunteer should take part in the Annual EVS Event organised by the National Agency.

Volunteer's tasks 
The volunteering conditions must respect the volunteer's personal health, safety and dignity, and be in line with the national laws of the host country. EVS must be full-time service for the volunteer. Her/his project activities (including language and other training activities relating to the project) should take up at least 30 and not more than 38 hours per week. The volunteer must not carry out routine tasks that would normally be carried out by paid employees. The volunteer must not carry out high responsibility tasks alone or unsupervised. The volunteer must not be solely responsible for the individual care of vulnerable persons (babies or children; ill, elderly or disabled people, etc.) on a day-to-day basis. The volunteer must not teach or provide teaching assistance as part of formal education. The volunteer should be encouraged to use her/his own ideas, creativity and experience to develop his/her own projects or activities relating to the work of the Receiving Organisation. Any changes in the project and in the volunteer's tasks, areas of responsibility, support and training must remain in line with the general setup of the agreed and approved project and must be agreed between the volunteer and the Receiving Organisation.  

Risk and conflict management 
The volunteer must not act in any way that could put others or her/himself at risk of being injured. If a conflict situation arises, the volunteer may ask her/his mentor to facilitate communication between the volunteer and the local environment or Receiving Organisation. The mentor should be able to provide an independent and objective evaluation of the situation. If conflict arises between the volunteer and the mentor, the volunteer can ask to get another person appointed as her/his mentor. In the event of a conflict situation, the volunteer should be supported and must cooperate actively with the Coordinating, Sending and Receiving Organisations to avoid communication problems.

EVS la castel, în Slovenia

Monday, July 24, 2017

Dacă ai între 18 şi 30 de ani, te invităm să devii voluntar în proiectul internaţional: „PLANT A TREE – GROW A LIFE”. Proiectul este finanţat prin Programul Erasmus Plus, măsura SEV (Serviciul European de Voluntariat), şi este găzduit de Centrul de Cercetare și Educație Dvorec Rakičan, din Slovenia. În acest moment, trei voluntari români, membri ASIRYS, efectuează mobilităţi de 11 luni, respectiv 7 luni.

Stagiul de voluntariat va dura 7 luni şi se va desfăşura în perioada 20 noiembrie 2017 - 20 iunie 2018. Toate costurile sunt acoperite de organizaţia gazdă prin programul european: mese, cazare, transport (în limita a 275 euro), bani de buzunar (85 euro/lună). Cazarea se va face într-una din camerele castelului, care deţine un hotel.    

Proiectul are ca temă centrală natura şi protecţia mediului, însă organizaţia oferă numeroase oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională, implementând numeroase proiecte de educaţie, turism, cultură şi incluziune socială. Printre activităţile pe care le va desfăşura voluntarul, menţionăm: mese rotunde, seri tematice, discuții cu ONG-uri locale, un concurs de fotografie și o expoziție, ateliere de lucru, participarea la conferința științifică internațională intitulată "Ecology better tomorrow", organizarea unei campanii de protecţie a mediului, realizarea de materiale despre conac, parc şi centrul ecvestru.  
  
Organizaţia gazdă, RIS Dvorec Rakican, este o instituţie publică, care administrează castelul Rakican, o clădire de patrimoniu cultural, ce include un hotel de 3 stele, o cafenea, un centru de echitaţie şi un parc dendrologic. RIS găzduieşte conferinţe ştiinţifice, o filială a Universităţii din Maribor şi diverse asociaţii studenţeşti.    

Regiunea Pomurje, unde este situat castelul, este faimoasă pentru centrele SPA şi bogăţia culinară, iar cel mai apropiat oraş, Murska Sobota, oferă o varietate de opţiuni de petrecere a timpului liber.     


Mai jos, puteţi consulta rezumatul proiectului. Pentru a aplica, vă rugăm să ne trimiteţi un CV şi o scrisoare de intenţie pe adresa: voluntarasirys@gmail.com sau pe www.facebook.com/ASIRYS. Deadline: 31 iulie 2017 (până la completarea locului disponibil, aplică astăzi, cu încredere!).

Environmental protection and conservation represents one of the main priorities of the European Union. An important dimension of environmental conservation and protection is raising awareness and social responsibility especially among young people. Although the European Union has one of the strictest environmental standards in the world, activities relating to education and awareness of environmental protection and preservation found in formal as well as in informal learning processes have derogated from those standards. Even media campaigns in this field are not sufficiently targeting individual local environments and are therefore less efficient. To achieve a greater awareness, efforts must be made to raise the perception of values among young people and one of these fundamental values represents nature.


The project’s goal is to raise awareness and social responsibility regarding environmental protection and conservation of local environment and consequently the EU through the usage of informal learning tools and methods. Moreover, we wish to encourage young people to think about the ways their behaviour and their level of responsibility influences or even improves the relation to nature, thus in some way protecting it. The other aspect of the project relates to the two volunteers (aged from 18 to 30 years) who are interested in the field of environmental protection and conservation. Here the goal is to enable active participation in the project implementation as well as all planned activities that will be applied during the project. Through active participation the volunteers will acquire new knowledge and practical experience as well as develop skills related to the area covered by the project, which will significantly contribute to their personal growth, social involvement, higher adaptability, and development of innovative thinking. All this newly gained skills will ultimately represent an advantage in the labour market and will further their employability opportunities.

Within the project’s framework we plan to implement the following activities that will follow the objectives set by the project, thus prompting young people as well as others who are interested by this topic to assume the role of active citizens: a round table, thematic evenings, local discussion with NGOs, a photo competition and exhibition, workshops, participation at the international scientific conference titled "Ecology better tomorrow ", organisation of a campaign titled " Plant a tree – grow a life”. The campaign will involve the local public, thus everyone who is interested in this topic will donate and plant a tree (in accordance with their capabilities).


For the two volunteers living and working abroad represents an invaluable experience. Project’s main goals are: the promotion of active (European) citizenship of young people, furthering new knowledge, skills, and competencies, promote intercultural awareness, mobility, and social participation among young people as well as between organizations and dissemination of good practices throughout the EU. In the long term, we wish to create relevant content and conditions that will enable the strengthening the international dimension of youth activities, promotion of youth work and raising its quality as well as strengthening the cooperation between partnering countries.